|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

 

27.03.2018: Polish Law Project on employee share ownership programs

  Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego

  Raport PwC - Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski
        PwC - 14 December 2017

  OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego w sprawie partycypacji finansowej pracowników w Europie

  Employee Share Ownership for Poland and for Europe  

  Co nowego pojawilo sie na tej stronie od czasu Twojej ostatniej wizyty?

  Studia przypadków:  czym tak naprawdę jest wlasnosc pracownicza
Employee ownership, what it is, really.  Multiple schemes in all countries, for small and medium sized companies as well as for biggest corporations. Specific models for companies all along their life: Creation, development and maturity, transmission, rescue. More information

 

 


 

 

For information and contact
EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.