Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                                 


EFES NEWSLETTER - CZERWIEC 2021

 Akcjonariat pracowniczy a gospodarka postcovidowa

Wielka Brytania poszukuje nowych pomysłów na programy akcjonariatu pracowniczego na lata 20-te.

Właśnie opublikowano raport z zaleceniami dotyczącymi szerszego wykorzystania programów akcjonariatu pracowniczego – w związku z tym, że Wielka Brytania koncentruje się na podejmowaniu kroków służących odbudowie gospodarczej po pandemii Covid-19 – zatytułowany: "Klucz do sukcesu – rola akcjonariatu pracowniczego w gospodarcze po Covid-19" (A Stake in Success - Employee Share Ownership and the post-Covid economy).

Raport został wydany dzięki staraniom Fundacji Rynku Społecznego i stowarzyszenia Proshare, które są głosem branży programów akcjonariatu pracowniczego w Wielkiej Brytanii.

Zawiera on kilka ważnych zaleceń, w tym następujące:

•  Konieczne jest zwiększenie udziału pracowników w programach akcjonariatu pracowniczego, a najważniejszym elementem tego procesu mogłaby być zmiana dotycząca ulg podatkowych przysługujących uczestnikom programów w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla osób o niższych dochodach. "Zasady Programu zachęt do obejmowania akcji powinny zostać zmienione, aby umożliwić preferencyjny dostęp do darmowych akcji dla pracowników o niższych dochodach".

 

•  "Wprowadzenie nowego modelu własności opartego na akcjonariacie pracowniczym, tak aby stał się on najważniejszym elementem podczas planowania sukcesji w firmie. Amerykański model programów akcjonariatu pracowniczego ESOP powinien zostać przeniesiony do Wielkiej Brytanii, z możliwością przekształcenia się pracowniczych funduszy powierniczych (EOT) w ESOP, tak aby akcje były przydzielane poszczególnym pracownikom, a nie trzymane w zbiorowej puli. Uwzględnienie EOT i ESOP jako elementów planowania sukcesji w przedsiębiorstwie może pomóc w zwiększeniu zasięgu akcjonariatu pracowniczego wraz z upływem czasu."

•  "Rząd musi zapewnić wsparcie dla akcjonariatu pracowniczego, czyniąc z niego najważniejszą część programu gospodarczego oraz narracji postcovidowej. Powinien on być kluczowym elementem nie tylko „sprawiedliwego ożywienia”, lecz także planów rozwiązania długotrwałego problemu brytyjskiej gospodarki, jakim jest słaba produktywność."

Recenzja prasowa
We have a selection of 30 remarkable articles in 12 countries in May 2021: Belgium, Canada, Czechia, France, Germany, Poland, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, UK, USA.
Canada: Federal budget includes commitment to explore employee ownership.
France: Large French unions promoting employee share ownership at Suez Group. What the Macron "revolution" has changed for employee savings.
Germany: Heinrich Beyer explains the new German legislation.
India: Employee stock ownership plan (ESOP) subscription services for Indian companies.
Italy: The start of a new era for employee ownership at EssilorLuxottica.
Poland: The new "Polish Deal" confirms the promise of legislation for employee ownership, against the oligarchs.
South Africa: Employee ownership is an important component of the government’s economic plans.
South Korea: Stock options for all Kakao employees.
UK: Every day a new SME is transferred to an Employee Ownership Trust. Employee share ownership could kickstart post-Covid recovery.
USA: The Big Benefits of employee ownership - The ESOP is the most common form of employee-owned company today. New Report on "Economic Recovery and Employee Ownership".

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/May.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000

   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.