Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ČERVEN 2021

 Vlastnictví akcií zaměstnanci a postcovidová ekonomika

Spojené království hledá novou vizi zaměstnaneckých akciových plánů pro současnou dekádu.

Nedávno byla zveřejněna zpráva s doporučeními rozšíření využívání zaměstnaneckých akciových plánů v souvislosti se snahou Spojeného království oživit ekonomiku v éře po covidu: "Podíl na úspěchu – vlastnictví akcií zaměstnanci a postcovidová ekonomika" (A Stake in Success - Employee Share Ownership and the post-Covid economy).

Stojí za ní Nadace sociálního trhu a společnost Proshare, jež jsou hlasem odvětví zaměstnaneckých akciových plánů ve Spojeném království.

Zpráva přináší několik hlavních doporučení, včetně:

•  Nutného rozšíření účasti na zaměstnaneckých akciových plánech (Share Incentive Plan), jehož klíčovou součástí může být přepracování daňově zvýhodněných akciových plánů tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro ty, kteří mají nižší příjmy. "Pravidla pro akciový pobídkový program by měla být pozměněna tak, aby umožňovala preferenční přístup k bezplatným akciím pro pracovníky s nízkými příjmy."

•  "Zavedení nového modelu vlastnictví, který podpoří vlastnictví akcií zaměstnanci tak, aby se stalo klíčovou součástí plánů nástupnictví v podnikání. Americký model ESOP by měl být přenesen do Spojeného království, přičemž svěřenské fondy zaměstnaneckého vlastnictví (Employee Ownership Trust - EOT) by měly mít možnost se změnit na model ESOP, kde jsou akcie přidělovány jednotlivým zaměstnancům, a nejsou drženy v kolektivním fondu. Přijetí EOT a ESOP v rámci plánování nástupnictví podnikatelů by mohlo časem pomoci rozšířit vlastnictví akcií zaměstnanci."

•  "Vláda musí poskytnout podporu vlastnictví akcií zaměstnanci proto, aby se stalo klíčovou součástí ekonomické agendy a příběhu v éře po covidu. Mělo by být klíčovou součástí nejen „spravedlivého oživení“, ale také plánů na řešení dlouhodobých potíží britské ekonomiky v souvislosti s její nevýraznou produktivitou."

Přehled tisku
V kvetnu 2021 máme na výběr 23 pozoruhodných článků v 10 zemích: Kanada, Francie Nemecko, Indie, Itálie, Polsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Velká Británie, USA.
Canada: Federal budget includes commitment to explore employee ownership.
France: Large French unions promoting employee share ownership at Suez Group. What the Macron "revolution" has changed for employee savings.
Germany: Heinrich Beyer explains the new German legislation.
India: Employee stock ownership plan (ESOP) subscription services for Indian companies.
Italy: The start of a new era for employee ownership at EssilorLuxottica.
Poland: The new "Polish Deal" confirms the promise of legislation for employee ownership, against the oligarchs.
South Africa: Employee ownership is an important component of the government’s economic plans.
South Korea: Stock options for all Kakao employees.
UK: Every day a new SME is transferred to an Employee Ownership Trust. Employee share ownership could kickstart post-Covid recovery.
USA: The Big Benefits of employee ownership - The ESOP is the most common form of employee-owned company today. New Report on "Economic Recovery and Employee Ownership".

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.