|  Strona glówna  |  Co nowego |  About us  |  O akcjonariacie pracowniczym  |  Linki  |  Aktualnosci  |  Co robimy  |  
 
 
 
      Download
      Pytania do kandydatów
      Mozesz reakcja
      Wszystkie reakcje  

Na podstawie raportu Employee Share Ownership - The European Policy dla Komisji Europejskiej - DG Fisma, październik 2018 r

       
MANIFEST
NA WYBORY EUROPEJSKIE 2019

JEST NAS W EUROPIE 10 MILIONÓW PRACOWNIKÓW-AKCJONARIUSZY

Jesteśmy w Europie 10-milionową rzeszą pracowników-akcjonariuszy, a włącznie z rodzinami to przynajmniej 30 milionów wyborców. Ta znacząca liczba, to wynik przyspieszonego wzrostu akcjonariatu pracowniczego, wywołanego przez politykę Unii Europejskiej, której celem od 30 lat jest: „Pracownicza własność akcji dla wszystkich zatrudnionych”.

Jednakże, aby móc porównywać się za Stanami Zjednoczonymi, musimy zwiększyć sześciokrotnie tę liczbę. Europa ma ciągle przed sobą długą drogę, aby osiągnąć ten cel.

Twarde fakty świadczą, że korzyści wynikające z takiej polityki są znaczące nie tylko dla pracowników i przedsiębiorstw, ale także generalnie dla całego społeczeństwa. To jest właśnie zjawisko, którego rozwój Parlament Europejski i jego Komisje wspierają od dłuższego czasu.

Współcześnie korzyści wynikające z akcjonariatu pracowniczego są jeszcze większe i szerzej znane. Wyniki sprzedaży i zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach zwiększają się o 2,5% rocznie. Zwolnienia, bankructwa i likwidacja przedsiębiorstw zostały zmniejszone o połowę. Dzięki akcjonariatowi pracowniczemu ograniczono także likwidację miejsc pracy, co dla budżetu państwa oznacza zmniejszone koszty bezrobocia. Absentyzm w wielkich korporacjach stosujących akcjonariat pracowniczy zmniejszył się o 51%. Akcje europejskich koncernów posiadane przez pracowników, to już równowartość setek milionów Euro. W ramach rad nadzorczych 30% największych europejskich korporacji akcjonariusze pracowniczy mają swoich przedstawicieli...

A z drugiej strony 14 europejskich krajów ciągle nie posiada żadnych regulacji ustawowych, umożliwiających rozwój pracowniczej własności akcji. W wielu z nich dominuje brak podstawowych informacji na temat akcjonariatu pracowniczego i zachowawczy sceptycyzm.

Pomimo znaczącego postępu, w Europie jesteśmy ciągle daleko od osiągnięcia wyznaczonych celów.

Brakujące ogniwo europejskiej polityki jest dobrze znane, a jest nim Europejski Plan Działań podnoszący świadomość i informujący Europejczyków o korzyściach wynikających ze stosowania akcjonariatu pracowniczego. Sformułowanie takiego Planu było życzeniem Rady Europy w 2000 roku, co ogłoszone zostało przez Komisję Europejską w 2002 roku. Plan został opracowany w ramach projektu pilotażowego w 2014 roku i potwierdzony rezolucją Parlamentu Europejskiego z 23 października 2018 roku, ale ciągle czeka na aktywację. I właśnie o tę aktywację apelujemy.

Prosimy, zatem, obecnych Członków Parlamentu Europejskiego, a także Kandydatów, biorących udział w najbliższych wyborach, o wsparcie propozycji aktywacji Europejskiego Programu Akcjonariatu Pracowniczego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obywateli Europy oraz europejskie przedsiębiorstwa i organizacje do podpisywania naszego Manifestu.

TO JEST CZAS AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO! TO JEST CZAS DLA EUROPY!    
   

  PYTANIA DO WSZYSTKICH KANDYDATÓW
   
Czy wspierasz propozycje dla Europejskiego Planu Działania promującego akcjonariat pracowniczy?
Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie i komentarz.
Jeśli nie, to dlaczego?

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI BĘDĄ PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

  MOZESZ REAKCJA           Mozesz tu zareagowac


  ZOBACZ WSZYSTKIE REAKCJE

 


 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.