Download
      Klausimai kandidatams
      Galite reaguoti
      Visos reakcijos  

Paremta Employee Share Ownership - The European Policy ataskaita Europos Komisijai – DG Fisma, spalio mėn., 2018 m.

       
EUROPOS RINKIMAI 2019
MANIFESTAS

MŪSŲ YRA 10 MILIJONŲ DARBUOTOJŲ AKCIJŲ SAVININKŲ EUROPOJE

Šiandien mūsų yra 10 milijonų darbuotojų akcijų savininkų Europoje, 30 milijonų balsuotojų, įtraukiant šeimas. Tai yra stipraus augimo rezultatas, kuris siejasi su ES politikos tikslu, kurio siekiama jau 30 metų: “Darbuotojų akcijų nuosavybė visiems”.

Vis dėlto, tam kad galėtume lygintis su JAV, šį skaičių reikėtų padauginti šešis kartus. Europa vis dar yra toli nuo savo tikslo.

Tvirti įrodymai rodo, kad tokios politikos nauda yra reikšminga ne tik darbuotojams bei įmonėms, tačiau ir visai visuomenei - Europos Parlamentas bei Komisija tą patvirtino jau seniai.

Šiandien darbuotojų akcijų nuosavybės nauda yra dar didesnė ir dar geriau žinoma: per metus smulkiajame ir vidutiniame versle su darbuotojų akcijų nuosaybe, pardavimai ir įdarbinimas padidėjo 2.5%; perpus sumažėję atleidimų, bankrotų ar likvidavimų; mažiau prarastų darbų lėmė ir mažesnes valstybės išlaidas nedarbui mažinti; didelėse kompanijose darbo praleidinėjimas sumažėjo 51%; šimtai milijardų darbuotojų eurų, investuoti į Europos įmonių akcijas; darbuotojų akcijų savininkai reprezentuojami 30% didžiausių Prancūzijos įmonių valdybose.

Kita vertus, 14 Europos valstybių vis dar neturi jokio specialaus reglamento darbuotojų akcijų nuosavybės vystymui, be to, tarp daugelio jų yra paplitęs informacijos trūkumas ir skepticizmas.

Nepaisant ryškaus progreso Europoje, tikslas vis dar yra toli.

“Trūkstama grandis” Europos politikoje yra gerai žinoma: Europos Veiksmų Planas, skirtas informuoti ir skatinti sąmoningumą Europoje apie darbuotojų akcijų nuosaybės naudą. 2000 m. šio plano pageidavo Europos Taryba, 2002 m. jis buvo paskelbtas Komisijos, 2014 m. paruoštas kaip bandomasis projektas, o jo poreikis buvo patvirtintas Europos Parlamento Rezoliucija spalio 23 d. 2018 m. Vis dėlto, jis vis dar turi būti įgyvendintas. Tą mes ir raginame padaryti.

Visų Europos Parlamento narių ir artėjančių rinkimų kandidatų mes prašome paremti šį siūlymą. Mes kviečiame visus susidomejusius asmenis, Europos įmones ir organizacijas pasirašyti mūsų Manifestą.

METAS DARBUOTOJŲ AKCIJŲ NUOSAVYBEI… METAS EUROPAI ! 
      

  KLAUSIMAI VISIEMS KANDIDATAMS
   
Ar remiate Europos Veiksmų Plano siūlymą darbuotojų akcijų nuosavybei skatinti?
Jei TAIP, praneškite mums ir pridėkite komentarą.
Jei NE, kodėl?

VISI ATSAKYMAI BUS PUBLIKUOJAMI MANIFESTO PORTALE

  JUMS GALITE REAKTA           Cia galite reaguoti


  ŽIURETI VISUS REAKCIJAS

 


 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.