Download
      Otázky pro kandidáty
      Mužete reagovat
      Všechny reakce

Based on the Report Employee Share Ownership - The European Policy  for the European Commission - DG Fisma, October 2018

       
EVROPSKÉ VOLBY 2019
 MANIFEST

V Evropě je nás, držitelů zaměstnaneckých akci, 10 milionů

Dnes máme v Evropě 10 milionů zaměstnaneckých akcionářů, 30 milionů voličů včetně rodin. Je to důsledek intenzivního růstu v souladu s politikou Evropské unie, jejíž cílem bylo dosáhnout do 30 let: "Vlastnické podíly zaměstnanců pro všechny".

Nicméně bychom museli tento počet vynásobit šestkrát, abychom byli srovnatelní s USA. Evropa je stale velmi daleko od dosažení tohoto cíle.

Solidní důkazy ukazují, že přínosy takové politiky jsou významné nejen pro zaměstnance a podniky, ale i pro společnost obecně. To je to, co Evropský parlament a Komise dlouhodobě potvrdili.

V současné době jsou přínosy vlastnictví akcií zaměstnanců ještě větší a lépe známé: tržby a zaměstnanost se v malých a středních podnicích s vlastnictvím zaměstnanců zvýšily o 2,5% ročně. Pouze polovina propouštění, bankrotů nebo uzavření. Došlo ke ztrátě méně pracovních míst, a tím i nižším nákladům na nezaměstnanost. Počet absencí se ve velkých společnostech snížil o 51%. Stovky milionů eur držené zaměstnanci v evropských společnostech. Zastoupení zaměstnanců akcionářů v  hlavních radách největších společností ve Francii je 30%.

Na straně druhé,14 evropských zemí stále nemá žádné konkrétní právní předpisy pro rozvoj vlastnictví akcií zaměstnanců a v mnoha z nich převládá nedostatek informací a skepticismus.

I přes významný pokrok v Evropě je cíl stále ještě daleko.

"Chybějící vazba" v evropské politice je dobře známá: Evropský Akční Plán na zvýšení povědomí a informovanosti o výhodách vlastnictví akcií zaměstnanců v celé Evropě. Požadovala ho Evropská rada v roce 2000, oznámen Komisí již v roce 2002, v roce 2014 byl připraven Pilotní Projekt, jehož potřeba byla znovu potvrzena usnesením Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018, ale přesto je stale pottřeba jej zavést. To je to, na co požadujeme.

Žádáme všechny poslance Evropského parlamentu a kandidáty v příštích volbách, aby podpořili tento návrh. Zveme všechny zájemce, firmy a organizace v Evropě, aby se přihlásili k našemu manifestu.

Je čas na Zaměstnanecké  vlatnictví akcií … Je čas pro evropu !    
   

  OTÁZKY PRO VŠECHNY KANDIDÁTY
   
Podporujete návrh Evropského Akčního Plánu pro podporu zaměstnaneckého vlastnictví akcií ?
Pokud ANO, řekněte nám to prosím a přidejte Vaše komentáře.
Pokud NE, proč?

VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU PUBLIKOVÁNY NA WEBOVÉ STRÁNCE MANIFEST

  MUZETE REAGOVAT           Zde mužete reagovat


  VŠECHNY REAKCE


 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.