Download
      Vraag aan alle kandidaten
      Je kunt hier reageren
      Alle reacties  

Gebaseerd op het rapport Employee Share Ownership - The European Policy  voor de Europese Commissie - DG Fisma, Okt. 2018

       
MANIFEST
EUROPESE VERKIEZINGEN 2019

REEDS 10 MILJOEN MEDEWERKERS IN EUROPA ZIJN AANDEELHOUDER VAN HUN BEDRIJF

Vandaag zijn er in Europa meer dan 10 miljoen medewerkers aandeelhouder van het bedrijf waarvoor ze werken. Familieleden meegerekend, betreft het 30 miljoen verkiezers. Dit is het resultaat van een lang volghouden groei die volledig in lijn licht met het 30 jaar lange streefdoel om iedereen in de Europese Unie te laten participeren in het kapitaal van een onderneming.

Om minstens even goed te scoren als de VS moeten we evenwel nog 6 keren beter doen. We zijn aldus nog een heel eind verwijderd van onze doelstelling.

Er is voldoende bewijsmateriaal dat aantoont dat financiële participatie voordelen heeft voor zowel de betrokken medewerkers als bedrijven maar ook voor de samenleving als geheel. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement bevestigen deze vaststelling sinds geruime tijd.

De voordelen van participatie worden ook alsmaar beter zichtbaar. KMO’s met aandelenparticipatie door medewerkers zien hun omzet en tewerkstelling stijgen met 2,5%. Het aantal ontslagen medewerkers halveert zoals ook het aantal faillissementen of sluitingen. Minder tewerkstellingsverlies en minder werkloosheidsuitkeringen komen de staatskas ten goede. In grote bedrijven daalt het absenteďsme met meer dan de helft. Honderden miljarden euro aan kapitaal, in handen van medewerkers, vertalen zich in vertegenwoordiging in raden van bestuur. In Frankijk zijn werknemers in 30% van de raden van bestuur van grote bedrijven vertegenwoordigd. Etc.

Tegenover deze successen, staat dat 14 Europese landen nog altijd geen wetgeving hebben die toelaat om mede-aandeelhouderschap van medewerkers adequaat te organiseren. Vaak is er een gebrek aan informatie maar ook een groot scepticisme ten aanzien van medewerkersparticipatie.

Ondanks de grote vooruitgang in Europa, zijn we nog ver verwijderd van ons doel.

De ontbrekende schakel in het Europese beleid is nochtans goed gekend: we hebben nood aan een Europees actieplan om de bewustwording en informatie omtrent de voordelen van medewerkersparticipatie kenbaar te maken. Deze vraag werd reeds door de Europese Raad naar voor geschoven in het jaar 2000, vervolgens aangekondigd door de Europese Commissie in 2002. Zo’n actieplan werd voorbereid door middel van een pilootproject in 2014 en haar noodzaak werd herbevestigd in een resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2018. Toch moet ze nog steeds worden uitgevoerd. Dat is waartoe we hierbij willen oproepen.

We vragen alle leden van het Europees Parlement en de kandidaten voor de volgende Europese verkiezingen deze oproep te steunen. We roepen alle geďnteresseerde medewerkers, ondernemingen en organisaties in Europa op om ons Manifest te ondertekenen.

DE TIJD VOOR AANDEELHOUDERSCHAP VAN MEDEWERKERS IS AANGEBROKEN…
HET IS TIJD VOOR EUROPA !
    
   

  VRAAG AAN ALLE KANDIDATEN
   
Steunt u het voorstel tot Europees actieplan om aandeelhouderschap van medewerkers te promoten?
Indien JA, laat ons a.u.b. weten en voeg eventueel uw ideeën of commentaar toe.
Indien NEE, waarom niet?

ALLE ANTWOORDEN ZULLEN GEPUBLICEERD WORDEN OP DE MANIFESTO WEBSITE

  JE KUNT REAGEREN           Hier reageren


  BEKIJK ALLE REACTIES


 

 

 

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.