Download
      Vprašanja za kandidate
      Lahko reaktirate
      Vse reakcije  

Pripravljeno na podlagi poročila za Evropsko Komisijo - DG Fisma, oktober 2018: Employee Share Ownership - The European Policy

       
EVROPSKE VOLITVE 2019
 MANIFEST

V EVROPI JE 10 MILIJONOV ZAPOSLENIH DELNIČARJEV

Danes je v Evropi 10 milijonov zaposlenih, ki imajo v lasti delnice svojega delodajalca, kar vključno z njihovimi družinskimi člani predstavlja 30 milijonov volivcev. Tako visoko število zaposlenih delničarjev je posledica gospodarske rasti ter hkrati politike Evropske unije, katere cilj za obdobje 30 let je "Vsi zaposleni naj postanejo tudi delničarji svojega delodajalca".

Kljub visokemu številu zaposlenih delničarjev v Evropi, je to število 6-krat manjše od števila v ZDA. V primerjavi z ZDA je Evropa še zelo daleč od svojega cilja.

Obstajajo trdni dokazi, ki potrjujejo koristi takšne politike ne le za zaposlene in njihova podjetja, ampak tudi za družbo na splošno. Koristi politike sta že precej časa nazaj potrdila tudi Evropski parlament in Evropska komisija.

Koristi udeležbe zaposlenih v lastniški strukturi podjetij so vedno večje in bolj očitne: Prodaja in zaposlenost v malih in srednje velikih podjetjih z zaposlenimi delničarji sta se povečala za 2.5 % na leto. Prepolovilo se je število odpuščanj, stečajev ali zaprtij podjetij. Izgubljenih je manj delovnih mest, zato je zaradi manjšega obsega nadomestil za brezposelnost prihranjenih več javnih sredstev. V velikih podjetjih se je absentizem zmanjšal za 51%. Skupna vrednost delnic evropskih podjetij, ki jih imajo v lasti zaposleni, se meri že v stotinah milijardah evrov. Zastopanje zaposlenih delničarjev v glavnih odborih največjih podjetij v Franciji je 30% ...

Po drugi strani pa 14 evropskih držav še vedno nima sprejete ustrezne zakonodaje za razvoj lastništva zaposlenih. Pri mnogih izmed njih je glavni razlog pomanjkanje informacij in skepticizem.

Kljub velikemu napredku, ki ga je Evropa že dosegla, je končni cilj še vedno daleč pred nami.

"Manjkajoči člen" evropske politike, za katerega si že vrsto let prizadevamo je Evropski akcijski načrt za ozaveščanje in informiranje o prednostih udeležbe zaposlenih v lastniški strukturi podjetij v vsej Evropi; zanj je leta 2000 zaprosil Evropski svet, leta 2002 ga je napovedala Komisija, leta 2014 je bil pripravljen pilotni projekt, 23. oktobra 2018 pa ga je z Resolucijo potrdil Evropski parlament, vendar še vedno ni vzpostavljen.

Vse poslance Evropskega parlamenta in vse kandidate na naslednjih volitvah pozivamo k podpori tega predloga. Vse zainteresirane ljudi, podjetja in organizacije v Evropi vabimo k podpisu našega manifesta.

ČAS JE ZA LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH … ČAS JE ZA EVROPO !    
   

  VPRAŠANJA ZA VSE KANDIDATE
   
Ali podpirate predlog evropskega akcijskega načrta za spodbujanje lastništva zaposlenih?
Če DA, nam to prosim sporočite in zraven dodajte še svoje komentarje.
Če NE, povejte zakaj?

VSI ODGOVORI BODO OBJAVLJEN NA SPLETNEM MESTU MANIFESTO

  LAHKO REAKTIRATE           Tukaj lahko reaktirate


  VIDITE VSE REAKCIJE

 


 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.