Download
      Kérdések minden jelöltnek
      Reagálhat
      Minden reakció

Kiáltványunkat az Európai Bizottság DG Fisma jelentésére "Employee Share Ownership - The European Policy"  alapoztuk

       
KIÁLTVÁNY
EURÓPAI VÁLASZTÁS 2019

10 MILLIÓ EURÓPAI MUNKAVÁLLALÓI TULAJDONOS NEVÉBEN!

Ma 10 millió munkavállalói részvénytulajdonos van Európában, ami az Európai Unió politikájával összhangban álló erőteljes növekedés eredménye, és melynek célja az elmúlt 30 év során így szólt: "Munkavállalói résztulajdont mindenki számára".

Ugyanakkor ezt a számot a hatszorosára kellene növelni ahhoz, hogy legalább arányaiban az USA-hoz hasonló súlyt képviseljen. Európa még mindig messze van e cél elérésétől, noha szilárd adatok igazolják az ezirányú politika jelentőselőnyeit nemcsak a munkavállalók és a vállalkozások, hanem általában a társadalom számára. Egyetértő álláspontját az Európai Parlament és a Bizottság többször is megerősítettemár.

Mára a munkavállalói részvénytulajdon ismert előnyei még jelentősebbéváltak: A munkavállalói részesedéssel rendelkező vállalkozásokban az értékesítés és a foglalkoztatás a versenytársakénál évente 2,5%-kal gyorsabban nő. Az elbocsátások, a csődök vagy cégbezárások aránya náluk feleakkora, kevesebb munkahely szűnik meg, és így munkanélküliség költsége kevésbé terheli a közpénzeket. Az ilyen nagyvállalatoknál, ahol társaság részvényeibőltöbb száz milliárd eurónyi van az alkalmazottak tulajdonában, a hiányzások mértéke 51%-kal alacsonyabb, mint máshol. A legnagyobb francia cégek 30%-ánálaz alkalmazott részvényesek az igazgatóságban is rendelkeznek képviselettel...

Ugyanakkor, az EU14 tagországában még mindig nincs külön jogszabály a munkavállalói részvénytulajdon előmozdítására – nagy az információhiány és erős a szkepticizmus.

Tehát a jelentős előrelépés ellenéreEurópaegésze etérenmég mindig alulteljesít.

Azeurópai politika "hiányzó láncszeme": az Európa-szintű cselekvési terv az informáltság és tudatosság növelésére a munkavállalók részvénytulajdonlása terén. Az Európai Tanács 2000-ben megfogalmazott kérésére a Bizottság 2002-ben bejelentette az elkészítését, de 2014-igcsak egy kísérleti projekt indultel. Az igényt az Európai Parlament 2018. október 23-i állásfoglalásaújra megerősítette, de a megvalósítás még hátravan. Ez az, amit kérünk.

Felkérjük az Európai Parlament valamennyi tagját és a következő választásokon résztvevőket, hogy támogassák az ezirányú javaslatot. Egyúttal felhívjuk az érintett és érdekelteurópai vállalatokat és szervezeteket, hogy támogassák kiáltványunkat.

Itt az idő a MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELÉRE… Itt az idő EURÓPÁRA !   
   

  KÉRDÉSEK MINDEN JELÖLTNEK
   
Támogatja-e, hogy európai cselekvési terv készüljön a munkavállalói részvénytulajdon támogatására?
Ha IGEN, kérjük jelezze, és írja megaz észrevételeit.
Ha NEM, kérjük jelezze, és írja meg, hogymiért?

MINDEN választ közzéteszünk a THE MANIFESTO weboldalon

  REAGÁLHAT           Itt reagálhat


  MINDEN REAKCIÓ

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.