MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIA£AN
LINKI
CZ£ONKOWIE
SK£ADKA
  CZ£ONKOWSKA


Wk³ad
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczne
Dobre praktyki
Programy
  ksztalcenia
Przedsiêbiorczo¶æ
  w³asno¶ciowa
Spó³dzielnie

Nieustanny rozwój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÓLDZIELNE

W kwestii wkladu do przedsiebiorczosci wlasnosc pracownicza wykazuje znaczace zbieznosci ze spóldzielniami pracowniczymi; nieustannie wzrasta wspólpraca pomiedzy wlasnoscia pracownicza i spóldzielniami. Jako EFES od dluzszego czasu scisle wspólpracujemy z CECOPem - Europejska Konfederacja Spóldzielni Pracowniczych i Przedsiebiorstw Partycypacyjnych. Dlatego wlasnie otwieramy strone z linkami.


Austria
Osterreichscher Verband Gemeinnüetziger Bauvereinigungen-Revisionsverband www.gbv.at
Österreichischer Raiffeisenverband www.raiffeisenverband.at

Belgium
AVEVE Boerenbond www.boerenbond.be
Febecoop www.febecoop.be

Croatia
Croatian Co-operative Alliance www.hzs.hr

Cyprus
Co-operative Central Bank Ltd www.coopbank.com.cy

Czech Republic
Co-operative Association of the Czech Republic www.dacr.coop
Union Tchèque des coopératives de production www.scmvd.cz
Association of Agricultural Co-operatives and Companies www.nas.cz

Denmark
Co-op Denmark www.fdb.dk
Co-operative Union of Denmark www.dkf.dk/index2.html
Federation of Danish Co-operatives www.danskeandelsselskaber.dk

Europe
CECOP - Confédération Européenne des Coopératives de Production et des Entreprises Participatives  www.cecop.org
ACI-EUROPE - Alliance Coopérative Internationale – Europe www.ica.coop/europe
ACME - Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens
EUROCOOP - Communauté Européenne des Coopératives de Consommateurs www.eurocoop.org
GEBC - Groupement Européen des Banques Coopératives www.gebc.org
UEPS - Union Européenne des Pharmacies Sociales, Mutualistes et Coopératives www.eurosocialpharma.org
EFC - European Foundations Centre www.efc.be
CEDAG - Comité Européen des Associations d'Intérêt Général www.cedag.org

Finland
Confederation of Finnish Co-operatives  www.pellervo.fi
Cooperative Sataosaajat (+ project Employee Buy Out) www.sataosaajat.fi
Finnish Consumer Co-operative Association
www.elanto.fi

France
Confédération Nationale du Crédit Mutuel www.creditmutuel.coop
Groupe Crédit Coopératif www.credit-cooperatif.coop
CGSCOP - Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production www.scop.coop
Groupement National de la Coopération www.gnc.coop
Confédération Française de la Coopération Agricole www.cooperation-agricole.asso.fr

Germany
Deutscher Genossenschafts-und Raiffeisenverband e.V www.dgrv.de
GDW Bundesverband Deutscher Wohhnungsunternehmen e.V www.gdw.de
Gesamtverband Deutscher Konsumgenossenschaften www.gesamtverband-konsum.de
Verband Deutscher Produktivgenossenschaften www.mitunternehmer.de
Deutscher Raiffeisenverband www.raiffeisen.de

Greece
Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Coops www.paseges.gr

Hungary
Hungarian Industrial Association www.okiszinfo.hu
National Federation of Consumer Cooperative Societies http://interj.datanet.hu/afeosz

International
COGECA - Comité Général de la Coopération Agricole www.copa-cogeca.be
Groupe de Travail Coopératives de l'Organisation Internationale du Travail  www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal?p_prog=C
AIM - Association internationale des Mutuelles

Ireland
Centre for Co-operative Studies, University College Cork
Northern Ireland Federation of Housing Association www.nifha.org
ICOS - Irish Cooperative Organisation Society Ltd  www.icos.ie
 
Italy
AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane www.agci.it
Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane www.confcooperative.coop
Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue www.legacoop.coop
ANCPL - Legacoop = Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro

Latvia
Latvian Central Co-operative Union www.csturiba.lv

Luxemburg
Fédération Nationale des Cheminots Entente des Coopératives Luxembourgeoises www.fncttfel.lu

Netherlands
National Co-operative Council for Agriculture and Horticulture www.cooperatie.nl
National Institute for Cooperative Entrepreneurship www.nyenrode.nl/nice/

Norway
Federation of Norwegian Agricultural Co-operatives www.landbruk.coop
Coop Norway www.coop.no
Norwegian Federation of Co-operative Housing Associations www.boligsamvirket.no
SpareBank 1 Gruppen AS www.sparebank1.no

Poland
National Association of Co-operative Savings and Credit Unions www.skok.coop
National Auditing Union of workers' Co-operatives www.zlsp.org.pl
National Co-operative Council www.krs.com.pl

Portugal
Fenaceri www.fenaceri.pt
Instituto Antonio Sergio do Sector Cooperativo www.inscoop.coop
Federaçao Nacional das Cooperativas de Consumo www.p-coopconsumo.pt

Romania
Romanian National Association of Handicraft & Production Co-operative http://www.digicom.ro/ucecom  

Russia
Central Union of Consumer Societies www.centrosojuz.coop

Slovakia
Co-operative Union of the Slovak Republic www.dusr.sk
Union Slovaque des coopératives de production www.szvd.sk
COOP Jednota Slovakia www.coop.sk

Slovenia
Co-operative Union of Slovenia www.zadruzna-zveza.si

Spain
Confederación de Cooperativas Agrarias de España www.ccae.es
Confederación Empresarial Española de la Economía Social www.cepes.es
Confederació de Cooperatives de Catalunya www.cooperativescatalunya.coop
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado www.coceta.coop
Unión Nacional de Co-operativas de Consumidores y Usuarios de España www.asgeco.org
Fundación Espriu www.fundacionespriu.coop
Mondragon Corporacion Cooperativa

Sweden
Federation of Swedish Farmers www.lrf.se
Folksam Insurance Group www.folksam.se
Union of Housing Co-operatives www.hsb.se
Consumer Guilds Union www.konsumentgillesforbundet.org.se
Kooperativa Förbundet www.kf.se
Co-operative Housing Union www.riksbyggen.se
Swedcoop www.koopi.se

Turkey
Union of Sugar Beet Growers Co-operatives www.pankobirlik.com.tr
Taris Union of Agricultural Co-operative Societies www.taris.com.tr

United Kingdom
Co-operative Action www.co-operativeaction.coop
Co-operative Insurance Society Ltd www.cis.coop
Co-operative Union Ltd            www.coopunion.coop
Co-operative Group (CWS) Ltd       www.co-op.co.uk
Plunkett Foundation www.plunkett.co.uk
Scottish Government's Consultation Paper for a Co-operative Dvelopment Agency (2004)
The Co-operative Bank plc www.co-operativebank.coop
The Co-operative Party www.co-op-party.org.uk
ICOF Finance for co-ops and social enterprises www.icof.co.uk