MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIAŁAN
LINKI
CZŁONKOWIE
SKŁADKA
  CZŁONKOWSKA


Wkład
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczne
Dobre praktyki
Programy
  ksztalcenia
Przedsiębiorczość
  własnościowa
Spółdzielnie

Nieustanny rozwój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLASNOŚĆ PRACOWNICZA I ZDROWIE PUBLICZNE

Własność pracownicza i partycypacja przyczyniają się do postępu w przedsiębiorstwie poprzez lepszą prace i warunki życiowe dla przedsiębiorstwa i jego członków. Ich wpływ może być jeszcze silniejszy, jeśli weźmiemy pod uwagę pozytywne oddziaływanie na zdrowie publiczne w otoczeniu firmy, na poziomie regionalnym !

Nasz kolega David Erdal był pionierem na tym polu , wykazując w swojej rozprawie doktorskiej w London School of Economics , pozytywny wpływ własności pracowniczej na wskaźniki zdrowia , porównując trzy regiony we Włoszech o rożnych stopniach zaawansowania rozwoju własności pracowniczej. Prezentacja wyżej wymienionej analizy jest dostępna pod adresem:
http://cog.kent.edu/lib/ErdalConferenceWiderEffects_files/frame.htm

Podobny sens mają doniesienia kolegów Baskijczyków, którzy sygnalizują spadek liczby rozwodów i przemocy w rodzinie w regionach gdzie szerzej rozwinęły się przedsiębiorstwa kooperacyjne (Mondragon Cooperacion Cooperativa posiada znaczący udział w gospodarce całego Kraju Basków).

Francuski kolega Patrick Guiol zaobserwował podobne efekty podczas swoich badań dla francuskiego CNRS ( Narodowe Centrum Badań Naukowych ).

Jest to z pewnością nowy obszar badań nad własnością pracowniczą na nadchodzące lata. Patrick Guiol poszukuje zainteresowanych badaczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zwrócić się do sekretariatu EFES-u  

 


 

 

 

 

| Strona główna | Aktualności | Linki | Kontakt | Pokój Rozmów | Co nowego | Forum |