CZŁONKOWIE

17  powodów, dla których warto zostać członkiem EFESu:
1. Aby uczestniczyć w życiu EFESu, w wyborze jego zainteresowań, celów i ich organizacji
2. Aby być członkiem międzynarodowej sieci własności pracowniczej i wspierać ją
3. Aby czerpać korzyści od innych członków organizacji, także na polu międzynarodowym
4. Aby mieć dostęp do europejskiego centrum informacji  i specjalistycznych środków, jakimi dysponuje EFES
5. Aby czerpać korzyści z członkostwa (związane z uważnym śledzeniem wydarzeń w Europie)
6. Aby otrzymywać informacje zarezerwowane wyłącznie dla członków EFES
7. Aby móc uczestniczyć w czynnościach zarezerwowanych wyłącznie dla członków stowarzyszenia
8. Aby czerpać korzyści z udogodnień dostępnych tylko dla członków organizacji
9. Aby móc uczestniczyć w ogłaszaniu projektów organizowanych przez EFES
10. Aby móc zwrócić się po poradę lub usługi związane z Europejskim lobbyingiem EFES świadczone przez stowarzyszenie
11. Aby móc zwrócić się do sieci ekspertów EFESu
12. Aby móc rozpowszechniać informacje korzystając z kanału EFES
13. Aby ogłaszać i umieszczać własne strony i informacje na stronach internetowych EFES
14. Aby mieć dostęp do stron internetowych EFES zarezerwowanych wyłącznie dla członków stowarzyszenia
15. Aby móc się zarejestrować na liście ekspertów EFES
16. Aby móc brać uczestniczyć w europejskich grupach badawczych, (np. europejska grupa badaczy grupa edukacji, kształcenia)
17. Aby mieć prawo do otrzymywania ofert  zarezerwowanych wyłącznie dla ekspertów EFES
Klikinj tutaj by uzyskac formularz czlonkostwa

Po wypelnieniu wyslij swoja prosbe o czlonkostwo na adres efes@efesonline.org
(lub faxem na numer +32 2 242 64 30 dla placacych karta kredytowa)

Celem EFESu jest dzialanie jako europejska organizacja, zrzeszajaca pracowników- wlascicieli, oraz wszystkie osoby, przedsiebiorstwa, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje zainteresowane promowaniem wlasnosci pracowniczej i partycypacji w Europie.
Kliknij tutaj aby obejrzec kompletna liste czlonków

Jako czlonek EFESu, mozesz zostac zarejestrowany jako: czlonek statutowy, czlonek zrzeszony, czlonek wspierajacy, czlonek honorowy lub czlonek-obserwator (patrz statut).


Roczna podstawowa skladka czlonkowska wynosi:
- dla osób fizycznych: 55 Euro
- dla organizacji, przedsiebiorstwa lub instytucji: 550 Euro

 


 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.