|  Strona glówna  |  Co nowego |  About us  |  O akcjonariacie pracowniczym  |  Linki  |  Aktualnosci  |  Co robimy  |  
 
 
 

 PLANY MODELOWE


Czym są akcjonariat pracowniczy? O akcjonariat pracowniczy mowa wtedy, gdy pracownicy posiadają udziały w kapitale firmy, która ich zatrudnia. Na początek może to być jeden pracownik posiadający jedną akcję, ale ostatecznie plan może objąć wszystkich pracowników posiadających nawet 100% udziałów.

Na całym świecie istnieje niewielka liczba modelowych planów pracowniczych udziałów kapitałowych (ale z wieloma różnicami wynikającymi z ustawodawstwa każdego kraju). Plany te są w mniejszym lub większym stopniu dostosowane do start-upów (czyli mikroprzedsiębiorstw), MŚP i dużych firm.

Omawiane plany – podobnie jak strukturę własności korporacyjnej jako taką – można podzielić na dwie główne kategorie: bezpośrednie indywidualne udziały kapitałowe i pośrednie wspólne udziały kapitałowe:


Te pierwsze to najbardziej tradycyjna i znana forma. Polega na tym, że pracownik przeznacza część swoich oszczędności lub środków finansowych na zakup udziałów w spółce, podejmując tym samym osobiste ryzyko. Jest to możliwe w ramach różnych rodzajów planów. Ta kategoria planów pracowniczych udziałów kapitałowych jest praktycznie jedyną tego rodzaju w Europie poza Wielką Brytanią.

Pośrednie wspólne udziały kapitałowe są bardzo rzadko spotykane na kontynencie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). To wyjaśnia, dlaczego pracownicze udziały kapitałowe w Europie nie istnieją w zasadzie w MŚP i dlaczego są prawie nieznane poza dużymi firmami. W istocie w MŚP generalnie unika się zwiększania liczby udziałowców, niezależnie od tego, czy są oni pracownikami, czy też nie. Są do tego zmuszone dopiero wówczas, gdy stają się większe.

Z drugiej strony jest coś, przez co może pojawić się chęć pozyskania nowych akcjonariuszy: przekazanie firmy. Właśnie z tego powodu to najlepsza pora na wprowadzenie pracowniczych udziałów kapitałowych w MŚP. Najbardziej odpowiednia forma przekazania przedsiębiorstwa pracownikom to pośrednie wspólne udziały kapitałowe. To w tym celu stworzono plany z tej kategorii (program opcji na udziały [ang. ESOP], pracownicze fundusze powiernicze [ang. EOT]). Pozwalają one pracownikom na nabycie własności firmy, często w 100%, bez konieczności angażowania swoich oszczędności czy finansów osobistych, a więc bez ryzyka osobistego.

Plany pośrednich wspólnych udziałów kapitałowych (ESOP, EOT) ułatwiają przeniesienie własności przedsiębiorstwa na pracowników, co w przypadku planów bezpośrednich indywidualnych udziałów kapitałowych może być osiągnięte jedynie z wielkim trudem i przy dużych nakładach, ponieważ oszczędności pracowników zazwyczaj nie są w stanie sprostać temu zadaniu.

Wiecej informacji    

 


 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.