Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LEDEN 2021

 Majetková účast zaměstnanců v MSP –  Příklad Velké Británie

Je dobře známo, že převod společnosti představuje nejpříznivější okamžik a nejúčinnější operaci pro znásobení akciového podílu zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Toto přesvědčení ve Spojených státech amerických vedlo v roce 1974 k zavedení plánu ESOP. V Evropě byla Velká Británie první zemí, která se ubírala stejným směrem, když v dubnu 2014 spustila program Employee Ownership Trust (EOT).

Otázka: Je tento program úspěšný?

  • Z 19 převodů v roce 2014 vzrostl na 27 v roce 2015, poté na 33, 43, 56, 66 a nakonec na 86 v prvních jedenácti měsících roku 2020 (Tabulka 1). Celkem tak bylo 333 společností převedeno na více než 30 000 zaměstnanců. Dosažení srovnatelného počtu zaměstnaneckých akcionářů trvalo Francii více než sto let a bylo zásluhou programu zaměstnaneckého družstva (SCOP).
  • Ve velmi vysokém počtu případů, stejně jako u plánu ESOP, se jedná o 100% převody podniků zaměstnancům. V ostatních případech jde o částečný převod.
  • Průměrná velikost převedených společností je 91 zaměstnanců, což je velmi reprezentativní pro velikost průměrného malého a středního podniku. V malém počtu případů se jedná o mikropodnikové převody, kde je průměrná velikost podniku 7 zaměstnanců. Průměrná velikost převedených „malých“ společností je 25 zaměstnanců a průměrná velikost převedených „středních“ společností je 100 zaměstnanců. A neposledně je zde i 806 zaměstnanců u velké nekotované společnosti. Všechny tyto údaje jsou do značné míry v souladu s průměrnou velikostí všech různě velkých společností podle počtu zaměstnanců. Program tedy vykazuje velmi vysokou míru přizpůsobivosti bez ohledu na velikost společností.
  • Relevantní odvětví jsou zejména odvětví s vysokou přidanou hodnotou a high-tech odvětví (Tabulka 2). I zde je široká škála odvětví podniků známkou velké adaptability programu.

Velká Británie je tedy dosud jedinou evropskou zemí, která dokázala zavést účinnou politiku majetkové účasti zaměstnanců v malých a středních podnicích.

Přesto můžeme být ještě lepší.

V roce 1980, tedy několik let po svém spuštění v roce 1974, měl plán ESOP na svém kontě v USA již přibližně 5 000 převodů podniků. V té době byla populace Velké Británie jednou třetinou populace USA. Na úrovni Velké Británie proto plán ESOP umožnil převést něco málo přes 1 500 společností, ve srovnání s 333 převody společností, které byly dnes zaznamenány v rámci programu EOT.

 

Proč je rozdíl v účinnosti mezi těmito dvěma programy?

Program EOT je zjednodušený derivát plánu ESOP. Zdá se, že v tomto případě je originál, tak jako tomu bývá často, lepší než jeho kopie.

Ve skutečnosti existují mezi programy ESOP a EOT dva hlavní rozdíly:

1. Program EOT je založen na osvobození od daně z dividend (distribuovaných jako bonusy zaměstnancům osvobozeným od daně až do výše 3 600 GBP ročně) podle zvláštních právních předpisů. Ve srovnání s tím plán ESOP umožňuje osvobození nejen od daně z dividend, ale také od daně z vlastních zisků společnosti. Program ESOP se tedy vyhýbá dani z příjmu i dani z dividend. A to nikoli na základě jakýchkoli zvláštních právních předpisů, ale na základě jednoduchého fiskálního inženýrství podílu zaměstnanců.

2. V programu ESOP mohou zaměstnanci své akcie inkasovat a prodat je, když opustí společnost (obvykle při odchodu do důchodu). V programu EOT tak učinit nemohou, fond drží akcie po nespecifikovanou dobu, na dobu neurčitou.

Tyto dva rozdíly pravděpodobně vysvětlují mnohem větší úspěch plánu ESOP.

Dnes však probíhá celosvětová debata o konkrétních výhodách těchto dvou programů. ESOP nebo EOT? Tato otázka se klade ve Velké Británii i v USA, Kanadě a Austrálii.

Dva programy jsou lepší než jeden!  V USA může být vhodné zavést program EOT vedle stávajícího modelu ESOP. A bylo by nepochybně moudré ve Velké Británii zavést kromě EOT také program ESOP.

V obou případech by se měl výběr konkrétního programu prostě ponechat na nových akcionářích. Jakmile by byl fond založen, volba programu by byla ponechána na nových akcionářích, což fondu umožní jeho uskutečnění buď ve formě ESOP nebo EOT. Není pochyb o tom, že držení akcií zaměstnanci by tak získalo ještě větší legitimitu a podporu.

Přečtěte si více  

Přehled tisku
V prosinci 2020 máme na výber 24 pozoruhodných clánku v 7 zemích: Belgie, Cína, Nemecko, Francie, Itálie, Velká Británie, USA.
Belgie: Nejúčinnější plány sdílení zaměstnanců pro začínající podniky jsou akciové opce, dokonce i v Belgii.
Čína: Essilor a John Lewis jsou dvě měřítka pro sdílení akcií zaměstnanců v Huawei.
Německo: Zvláštní vydání týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Německu.
Francie: Nový plán sdílení zaměstnanců pro EssilorLuxottica. Většina převodů podniků zaměstnancům ve Francii má formu dělnického družstva.
Itálie: Nový plán sdílení zaměstnanců pro Inwit.
UK: Mnoho nových obchodních převodů do Trustů zaměstnaneckého na vlastnictví.  Proměnit nouzový dluh covid   na vlastnictví zaměstnaneckých akcií naléhají  malé a střední podniky.
USA: New York City zavádí novou horkou linku pro přechod na podnikání ve vlastnictví zaměstnanců. Existuje celá řada různých způsobů, kterými mohou společnosti převzít vlastnictví akcií zaměstnanců, jako je plán vlastnictví akcií zaměstnanců (ESOP), pracovní družstva nebo dokonce možnosti akcií. Chcete už nikdy neplatit daně? - Zvažte zaměstnanecký plán vlastnictví akcií.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2020/December.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.