MODELPLANNEN


Wat is werknemersaandeelhouderschap? Er is sprake van werknemersaandeelhouderschap wanneer werknemers een aandeel hebben in het kapitaal van de onderneming die hen in dienst heeft. Het begint met één werknemer die één aandeel bezit en kan gaan tot 100% in handen van alle werknemers.

Wereldwijd bestaat er een klein aantal modelplannen voor werknemersaandeelhouderschap (maar met veel variaties afhankelijk van de specifieke wetgeving van elk land). Deze plannen zijn min of meer afgestemd op startups (of micro-ondernemingen) of op kmo’s of grote ondernemingen.

Net als voor bedrijfseigendom in het algemeen kunnen de plannen voor werknemersaandeelhouderschap in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld: direct individueel aandeelhouderschap en indirect collectief aandeelhouderschap:


Direct individueel werknemersaandeelhouderschap is de meest traditionele en vertrouwde vorm. Daartoe gebruikt de werknemer een deel van zijn spaargeld of financiële middelen om aandelen in de onderneming te kopen, waardoor hij een persoonlijk risico op zich neemt. Dit is mogelijk in het kader van verschillende soorten plannen. Deze categorie van plannen voor werknemersaandeelhouderschap is vrijwel de enige in zijn soort op het Europese vasteland.

Indirect collectief werknemersaandeelhouderschap wordt in Europa zeer weinig toegepast (behalve in het VK). Dit verklaart waarom werknemersaandeelhouderschap in Europa nagenoeg onbestaand is in kmo’s, en waarom het buiten grote ondernemingen zo goed als onbekend is. Kmo's vermijden immers doorgaans om het aantal aandeelhouders uit te breiden, of dat nu werknemers zijn of niet. Ze worden er alleen toe verplicht wanneer ze groter worden.

Anderzijds kan een bepaalde fase de wens naar nieuwe aandeelhouders doen ontstaan: een bedrijfsoverdracht. Dat is het beste moment om werknemersaandeelhouderschap in kmo’s te introduceren. Indirect collectief aandeelhouderschap is de meest geschikte vorm om een onderneming aan werknemers over te dragen. Plannen binnen deze categorie (ESOP, EOT) zijn voor dat doel ontworpen. Zij stellen de werknemers in staat de eigendom van hun onderneming te verwerven, vaak 100%, zonder hun spaargeld of persoonlijke financiën te hoeven aanspreken, en dus zonder persoonlijk risico.

Indirecte collectieve plannen voor werknemersaandeelhouderschap (ESOP's, EOT's) vergemakkelijken de overdracht van ondernemingen aan werknemers, hetgeen met directe individuele aandeelhouderschapsregelingen slechts met veel moeite en kosten kan worden bereikt, aangezien het spaargeld van werknemers meestal ontoereikend is daarvoor.

Meer informatie    

 

 

 

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.