PLÁNY MODELU


Co je vlastnictví zaměstnaneckých akcií? K vlastnictví zaměstnaneckých akcií dochází, když zaměstnanci mají podíl na kapitálu společnosti, která je zaměstnává. Začíná tím, že jeden zaměstnanec vlastní jednu akcii a může se rozšířit až na 100 % všech zaměstnanců.

Na celém světě existuje malý počet modelových plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií (avšak s mnoha variacemi v závislosti na konkrétní legislativě každé země). Tyto plány jsou víceméně přizpůsobeny startupům nebo mikropodnikům, malým a středním podnikům či velkým společnostem.

Stejně jako firemní vlastnictví obecně lze vlastnictví zaměstnaneckých akcií rozdělit do dvou hlavních kategorií: přímé individuální vlastnictví akcií a nepřímé kolektivní vlastnictví akcií:


Přímé vlastnictví akcií jednotlivých zaměstnanců je nejtradičnější a nejznámější formou. K jeho dosažení zaměstnanec využívá část svých úspor nebo finančních prostředků na nákup akcií společnosti, čímž přebírá osobní riziko. To je možné v rámci různých typů plánů. Tato kategorie plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií je prakticky jediná svého druhu v kontinentální Evropě.

Nepřímé kolektivní vlastnictví zaměstnanců je v Evropě praktikováno velmi málo (kromě Spojeného království). To vysvětluje, proč vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v malých a středních podnicích téměř neexistuje a mimo velké společnosti je téměř neznámé. Malé a střední podniky se obecně vyhýbají zvyšování počtu akcionářů, ať už jsou zaměstnanci či nikoli. Jsou k němu nuceni až ve chvíli, kdy se společnost rozšíří.

Na druhou stranu by mohla jedna konkrétní fáze vyvolat touhu po nových akcionářích: obchodní přenos. Právě proto je teď nejlepší doba pro zavedení zaměstnaneckého vlastnictví v malých a středních podnicích. Nepřímé kolektivní vlastnictví je nejvhodnější formou převodu firmy na zaměstnance. K tomuto účelu byly navrženy plány v rámci této kategorie (ESOP, EOT). Umožňují zaměstnancům nabýt vlastnictví jejich společnosti, často i 100%, aniž by museli vyčerpat své úspory nebo osobní finance - tedy bez osobního rizika.

Plány nepřímého kolektivního vlastnictví zaměstnanců (ESOPs, EOTs) usnadňují převod společností na zaměstnance, čehož mohou schémata přímého individuálního vlastnictví akcií dosáhnout jen s velkými obtížemi a náklady, protože úspory zaměstnanců obvykle nestačí.

Zjistete víc    

 

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.