MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIAŁAN
LINKI
CZŁONKOWIE
SKŁADKA
  CZŁONKOWSKA


Wkład
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczne
Dobre praktyki
Programy
  ksztalcenia
Przedsiębiorczość
  własnościowa
Spółdzielnie

Nieustanny rozwój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŁASNOŚCIOWA W EUROPIE

Wlasność pracownicza może wnieść znaczący wkład do przedsiębiorczości w Europie, poprzez tworzenie nowych firm lub wykup i rozwijanie istnniejących przedsiębiorstw.

EFES - Odpowiedz na Zielony Dokument dotyczacy wlasnosci w Europie

Tworzenie nowych firm: własność pracownicza może byc motorem tworzenia nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. Hiszpania rozwinęła bardzo efektywny model przedsiębiorstw z własnością pracowniczą, Sociedades Laborales (kliknij tutaj by obejrzeć nasze strony informacyjne).
Ten oryginalny model pozwolił Hiszpanii stworzyć około 17000 nowych przedsiębiorstw i 105000 nowych miejsc pracy przez okres ostatnich dziesięciu lat. 15% spośród wszystkich nowych przedsiębiorstw Hiszpanii przyjmuje obecnie formę własności Sociedades Laborales.

Wykup istniejących przedsiębiorstw: Transfery przedsiębiorstw są obecnie głównym obiektem zainteresowania Unii Europejskiej. W przeciągu kolejnych 10 lat , 610.000 przedsiębiorstw rocznie będzie musiało zostać przekazanych nowym akcjonariuszom przez starych właścicieli . Pociąga to za sobą możliwość likwidacji 2,4 miliona miejsc pracy rocznie. Wlasność pracownicza jest uważana przez Komisję Europejską za jeden z dobrych sposobów postępowania w tym przypadku. Możliwe są różne modele działania : Wykupy Robotnicze, Wykupy Pracownicze, Wykupy przez Zarząd Tutaj znajduje się link do pierwszego europejskiego raportu na ten temat 
Tutaj natomiast zamieszczony jest link do drugiego (końcowego) raportu europejskiego (wrzesień 2003)

Wspołpracownicy: Wnosząc swój wkład do przedsiębiorczości własność pracownicza ukazuje główne podobieństwa do współdziałania pracowniczego , a współpraca pomiędzy własnością pracowniczą a współdziałaniem pracowniczym nieustannie się zacieśnia . Jako EFES przez długi okres czasu ściśle współpracujemy  z CECOPem – Europejską Konfederacją Współdziałających Pracowników i Przedsiębiorstw Partycypacyjnych. Dlatego właśnie otwieramy w tym miejscu stronę poświęconą współdziałaczom

Zielona Księga na temat Przedsiębiorczości w Europie: W styczniu 2003 roku Komisja Europejska opublikowała Zielony Dokument ( def. Zielone Dokumenty – dokumenty mające na celu wywołanie debaty i rozpoczęcie procesu konsultacji nad określonym tematem( np. polityka socjalna, konkretna waluta, telekomunikacja ) na poziomie europejskim. Konsultacje tego typu, moga doprowadzić do publikacji Białego Dokumentu, bedącego przełożeniem konkluzji z debaty na praktyczne prpopozycje działań Wspólnoty )  aby wywołać debatę nad przyszłym programem dla przedsiębiorczości. Po raz pierwszy Komisja ustaliła zrozumiały program inicjatyw obejmujący całą pulę zagadnień dotyczących stymulowania przedsiębiorczości w Europie.
Przedsiębiorczość jest kluczowym elementem umożliwiającym realizację celów politycznych ustalonych na spotkaniu Rady Europy w Lisbonie w 2002 roku, kiedy to Unia Europejska założyła, iż w ciągu kolejnej dekady jej gospodarka stanie się najbardziej konkurencyjna, dynamiczna i oparta na wiedzy na całym świecie. Przedsiębiorczość jest motorem wzrostu ekonomicznego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Może być również środkiem rozwoju osobistego i może pomoc w rozwiązaniu problemów społecznych.
Jako Europejska Reprezentacyjna Organizacja Biznesowa EFES brał udział w tworzeniu Zielonego Dokumentu , a własność pracownicza jest w nim umieszczona jako znaczący element.
Zielony Dokument ma na celu wzbudzenie debaty pomiędzy twórcami polityki, przedsiębiorcami, organizacjami reprezentacyjnymi, dziennikarzami i ekspertami na temat kształtowania polityki w kwestii przedsiębiorczości w przyszłości. Dokument zawiera analizę asortymentu opcji i pytań polityki w ramach proponowanej polityki dotyczącej przedsiębiorczości  oraz szereg pytań sugerujących różne opcje osiągania postępu.
Mozesz zobaczyć Zielony Dokument i uzyskać wszelkie informacje w 11 językach europejskich na stronie: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/green paper/index.htm

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Polityki Innowacyjnej, skupiającej się na "innowacyjności przedsiębiorczej": Komisja Europejska wprowadziła 11 marca 2003 roku  nową politykę innowacyjną, skupiająca się na "innowacyjności przedsiębiorczej". Dyskusja nad kluczową rolą innowacyjności w pomaganiu w stworzeniu warunków, w których przedsiębiorstwa europejskie będą przyczyniały się do wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności Europy zostanie podjęta w marcu na 21 Wiosennej Radzie Ministrów w Brukseli.
Z treścią komunikatu oraz wszelkimi informacjami na ten temat można zapoznać się na stronie http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/communication.htm

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie "Polityki Przemysłowej w Rozszerzonej Europie": Komisja Europejska wydała 11.12.2002 nowy dekret , podkreslając trzy kluczowe czynniki konkurencyjności przemysłowej zasługujące na szczególną uwagę : wiedza, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie http://europa.eu.int/comm/enterprise policy/industry/policy.htm , gdzie dostępna jest treść komunikatu w 11 językach.

Dobry Praktyczny Przewodnik Unii Europejskiej dotyczący Transferów Biznesowych został opublikowany przez Komisją Europejską 3 lipca 2003 roku ; jest dostępny pod adresem: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support measures/transfer business/transfer brochure.pdf
Zobacz także EC Transfer of Businesses Homepage

 

Komentarze, sugestie, propozycje: proszę wyślij wiadomość na adres marcmathieu@marcmathieu.be