.
MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIAŁAN
LINKI
CZŁONKOWIE
SKŁADKA
  CZŁONKOWSKA


Wkład
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczne
Dobre praktyki
Programy
  ksztalcenia
Przedsiębiorczość
  własnościowa
Spółdzielnie

Nieustanny rozwój

 

 

 

 

 

 

 

.

 

CO NOWEGO

22.03.2006: Erik Poutsma and others: Changing Patterns of Employee Financial Participation in Europe 2006 - A survey among listed firms in Six European Member States
12.04.2005: nowy link do strony Government of British Columbia Employee Share Ownerhip Program (Canada)
20.01.2005: nowy link do strony
French Corporate Governance Institute - Employee Ownership Branch (France)
16.11.2004: nowy link do strony British Business Succession www.business-succession.coop (UK)
19.04.2004: Australian Government's Employee Share Ownership Project, very good website
24.03.2004: Scottish Government's Consultation Paper for a Co-operative Dvelopment Agency
12.12.2003: Komunikaty Komisji Europejskiej w jezyku polskim
10.12.2003: EFES - Odpowiedz na Zielony Dokument dotyczacy wlasnosci w Europie
10.12.2003: nowy link do strony Unia Wlasnosci Pracowniczej
07.12.2003: otwarcie nowej strony w jezyku polskim