.
MISJA
STATUT
RADA
KOMITET
  HONOROWY
PROGRAM
  DZIAŁAN
LINKI
CZŁONKOWIE
SKŁADKA
  CZŁONKOWSKA


Wkład
  korporacyjny
Zdrowie
  publiczn
Dobre praktyki
Programy
  ksztalceniak
Przedsiębiorczość
  własnościowa
Spółdzielnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORUM
Patrz ponizej:
- Dlaczego: powstanie forum
- Jak: Dotrzec do forum
- Co: Dokumenty dyskusji i opinie

DLACZEGO: POWSTANIE FORUM
Przypomnijmy sobie: w 1999 zaangazowalismy sie w umieszczenie wlasnosci pracowniczej w europejskim programie politycznym. Premier Belgii Guy Verhofstadt obiecal przedstawic nasz punkt widzenia w trakcie szczytu lizbonskiego i zrobil to.
Dlatego promocja pracowniczej partycypacji finansowej znalazla sie w europejskim programie politycznym i Komisji Europejskiej, która opublikowala komunikat i plan dzialania. Pierwszego sierpnia 2001 Komisja Europejska zaangazowala sie w konsultacje na temat partycypacji finansowej w Unii Europejskiej. Poprzez forum zaprosilismy wszystkie zainteresowane strony do wziecia udzialu i wysylania swych komentarzy. Ostatecznie, Komisja opublikowala komunikat w 5 lipca 2002.

JAK MOZESZ DOTRZEC DO TEGO FORUM ?
1. Mozesz dotrzec do tego forum rejestrujac sie na stronie: http://cog.kent.edu/register.html, i sprawdzajac skrzynke „Europejska wlasnosc i partycypacja pracownicza” (European employee share ownership and participation).
2. Mozesz zobaczyc prezentacje forum na: http://cog.kent.edu/grpefes.htm
3. Mozesz zobaczyc wszystkie wypowiedzi i komentarze na http://cog.kent.edu/archives/efes/
4. Po zarejestrowaniu sie, mozesz wysylac swoje komentarze na adres: EFES@cog.kent.edu
Twoje komentarze beda automatycznie wysylane do wszystkich uczestników forum. Wszelkie wypowiedzi beda automatycznie tlumaczone przez nas na jezyk angielski i francuski i wysylane do wszystkich uczestników.

CO : DOKUMENTY DYSKUSJI I OPINII

23.06.2003: Odpowiedz na Zielony Dokument dotyczacy wlasnosci w Europie
.

5 Lipca 2002 : KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA TEMAT PRACOWNICZEJ PARTYCYPACJI FINANSOWEJ

Ostatecznie udalo sie ! 5 Lipca Komisja Europejska przyjela Komunikat Pracowniczej Partycypacji Finansowej i Plan Dzialania. Mozesz znalezc ten Komunikat w jezyku angielskim i w 11 innych jezykach na stronie:
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Service-Search&LANGUAGE=en&GUILANGUAGE=en&SERVICE=all&COLLECTION=com&DOCID=502PC0364
Polski ; English ; Français ;
Espańol ; Italiano ; Deutsch ; Nederlands ; Portuguese ; Dansk ; Greek ; Finish ; Swedish


29 MAJA, 2002 : DOKUMENT Z DYSKUSJI
PYTANIE WLASNOSCI PRACOWNICZEJ O JEJ MIEJSCE W EKONOMII SPOLECZNEJ

10 MAJA, 2002 : DOKUMENT Z DYSKUSJI
PYTANIE WLASNOSCI PRACOWNICZEJ O JEJ MIEJSCE W EKONOMII SPOLECZNEJ


31 PAZDZIERNIKA, 2001 : OPINIA NA TEMAT NASTEPNEGO KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ

UNICE
ETUC (in English); ETUC (in German)


23 PAZDZIERNIKA 2001 : OPINIA EFES’u
NA TEMAT NASTEPNEGO KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ


Sierpien 2001: KONSULTACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Dokument roboczy Biura Komisji dostepny na tej stronie: :
- w jezyku angielskim: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/aug/sec_2001_1308_en.pdf
- w jezyku francuskim: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/aug/sec_2001_1308_fr.pdf
- w jezyku niemieckim: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/aug/sec_2001_1308_de.pdf