WLASNOŚĆ PRACOWNICZA I WKŁAD KORPORACYJNY
 

Badacze zgadzają się obecnie, że dyskusja nad własnością pracowniczą i wkładem korporacyjnym jest zamknięta. Doniesienia z badań są równie spójne co niezwykłe. Można powiedzieć, że. gdy własność i zarządzanie partycypacyjne zostaną połączone otrzymuje się widoczny rezultat. Sama własność pracownicza lub wyłącznie partycypacja dają efekty punktowe lub krótkotrwałe. W ten sposób zakończona jest strona  NCEO – Krajowe Centrum do Spraw Własności Pracowniczej USA – dotycząca własności pracowniczej i wkładu korporacyjnego.
Przez ponad 10 lat NCEO przedstawiało doniesienia z badań nad własnością pracowniczą i wkładem korporacyjnym. Obecnie , gdy dysponujemy widoczną pulą badań na ten temat , pomyśleliśmy , ze warto byłoby podsumować wyniki badań w jednym miejscu. Wyniki badań zmierzają do ostatecznego wniosku : kombinacja własności pracowniczej i partycypacyjnego zarządzania to potężne konkurencyjne narzędzie. Jednak samą własnością pracowniczą bądź wyłącznie partycypacyjnym zarządzaniem nie uda się osiągnąć wiele.
Cała strona jest dostępna pod adresem http://www.nceo.org/library/corpperf.html


DEDICATED WEBPAGES

Over the years, several organisations accross the world have reported on new research on employee ownership and corporate performance. Now that a substantial body of work exists on the subject, they thought it would make sense to summarize it in one place. This is why they set up dedicated pages about employee ownership and corporate performance, here are the best ones:
             
The ESOP Association in USA
             
The NCEO - National Center for Employee Ownership in USA
            
The Employee Ownership Group in Australia


BADANIA  
    
18.06.2008: New Research Confirms Majority-Owned ESOPs More Productive Than Non-ESOP Counterparts
The study, Employee Ownership and Participation Effects on Firm Outcomes, was conducted by Brent Kramer, an economics doctoral candidate at the time of the study and now a Ph.D. The Employee Ownership Foundation and the ESOP Association contributed membership information for the study. A total of 328 ESOP firms and over 2,000 matching non-ESOP firms were included in the study.
13.02.2008: Universität Chemnitz - Research Project: Business elements in the new payment policy, extent and effects of contingent compensation

18.10.2007: "Les effets de participation des salariés sur la performance des entreprises", Xavier Hollandts - these de doctorat soutenue a Lyon le 4.9.2007

07.03.2007: The CoCo Report: Work, Happiness and Employee Ownership: Companies where workers have a say in decisions and a stake in ownership are more productive because staff are happier, according to a new report in the UK. The study found absence levels were lower and workers were more committed in "co-owned" companies. The British Government was urged to introduce tax incentives to encourage the launch of more co-owned companies. Download the full report

20.02.2003: Nowy pierwszy dokument : Raport Parlamentu Europejskiego : Przegląd Zagadnień i Ewidencja autorstwa Virginie Pérotin i Andrew Robinsona: Employee Participation... A Review of the Issues and Evidence, Report for the European Parliament
(Partycypacja Pracownicza …Przegląd Zagadnień i Ewidencja, Raport dla Parlamentu Europejskiego)
(60 stron, PDF).

Wspniały
raport o przypadkach firm w Wielkiej Brytanii :"Employee ownership, motivation and productivity" (Własność pracownicza , motywacja i produktywność),  Listopad 2002 (pdf, 34 strony).

 

 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.