ALL ABOUT EMPLOYEE OWNERSHIP

  Studia przypadków
  
  Monthly press review
 
  Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries  
  
 
Wlasnosc pracownicza i wlad korporacyjny  
  
 
Najlepszych Praktyk
  
 
Model Plans

  
 
Employee entrepreneurship (creating, buying or rescuing companies)

 
  Employee Buyouts and Company Rescues
 

 
Employee ownership and public health

  
 
Co-operatives
    
  Employee Ownership Stock Indexes
  
 
Employee ownership and sustainable development
  
  Main recent progess in the European Institutions
 
  CEEEONet - Central and Eastern European Employee Ownership Network

  
  Employee Ownership Learning & Education - European Programme EOLE
 
  Library
  
  Survey of European countries - Legislation, practices and research

  
  EFES Discussion Forum  
  
  Free pages and opinions

 

 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.