ZARZAD I ADMINISTRACJA

New Board of Directors elected in Brussels on May 23, 2008:

Report of EFES Annual General Meeting of members of 16 December 2006 (access to members only)

Report of EFES Annual General Meeting of members of 18 June 2005 (access to members only)
New Board of Directors for years 2005-2006, Executive Office and President elected in Brussels on June 18, 2005:

TRZECIE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW EFESU (BILBAO 23 LISTOPADA 2002):

Trzecie walne zgromadzenie członków EFESu odbyło się w sobotę 23 listopada 2002 w Bilbao. Raport Rady Dyrektorów EFESu  zatwierdził 52 nowych członków. Zatwierdzono również rozliczenia  na rok 2001i budżet na rok 2002. Nowy zarząd zotał wybrany na okres 2 lat. Kliknij tutaj by zobaczyć raport ze spotkania.
Począwszy od tego spotkania skład Zarządu i admnistracji jest następujący:

RADA DYREKTORÓW (LATA 2003 - 2004)
Skład nowej Rady Dyrektorów:

TYTULARNI

ORG / INDIV

NAME / NOM

ORGANISATION

COUNTRY
PAYS

1

ORG

Pierre VANRIJKEL

ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES DE LA BBL

BELGIUM

2

INDIV

Vlastimil JAKL

KSLP

CZECH REP.

3

INDIV

Erik MAALOE

AARHUS BUSINESS SCHOOL

DENMARK

4

INDIV

Gorm WINTHER

AGIO PARTNERS

DENMARK

5

ORG

Mahmoud SALEM

PUBLIC ENTERPRISE OFFICE

EGYPT

6

ORG

Teemu LUUKKA *

SANOMA EMPLOYEES FUND

FINLAND

7

INDIV

Patrick GUIOL

UNIVERSITE DE RENNES

FRANCE

8

ORG

Agnčs FOURCADE

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

9

ORG

Jean-Claude MOTHIE

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

10

ORG

Janos LUKACS

SHARE-PARTICIPATION FOUNDATION

HUNGARY

11

ORG

Fabrizio GARBERI

FIADA – FEDERAZIONE ITALIANA DELL ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI AZIONISTI

ITALY

12

ORG

Pier Paolo BARETTA

CISL – CONFEDERAZIONE ITALIANA DA SINDICATA LIBRE

ITALY

13

ORG

Henk KOOL

NEDERLANDS PARTICIPATIE INSTITUUT

NETHERLANDS

14

ORG

Jacek LIPINSKI

UWP – POLISH ASSOCIATION FOR EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP

POLAND

15

ORG

Krzystof LUDWINIAK *

UWP – POLISH ASSOCIATION FOR EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP

POLAND

16

ORG

Zvone ZUPAN

DEZAP – SLOVENIAN ASSOCIATION FORE EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP

SLOVENIA

17

ORG

Gojko STANIC

DRUSTVO "DELNICAR" – SLOVENIAN INSTITUTE FOR SHARE OWNERSHIP

SLOVENIA

18

ORG

Adrian CELAYA

MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA

SPAIN

19

ORG

Javier SAN JOSE

CONFESAL – ASLE

SPAIN

20

ORG

José Maria ALGORA

CECOP – EUROPEAN CONFEDERATION OF WORKERS’ COOPERATIVES

SPAIN

21

INDIV

Hugh DONNELLY

EMPLOYEE OWNERSHIP SCOTLAND

UK

22

ORG

David WHEATCROFT

JOB OWNERSHIP LIMITED

UK

23

INDIV

Deborah Groban OLSON

CAPITAL OWNERSHIP GROUP

USA

ZAMIENNI

24

ORG

Vincent DUTFOY

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

25

ORG

Serge CIMMATI

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

26

ORG

Janos SZANTAI

MRP – HUNGARIAN ASSOCIATION FOR EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP

HUNGARY

27

ORG

Tomasz BOGACZ *

UWP – POLISH ASSOCIATION FOR EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP

POLAND

28

ORG

Ann TYLER *

JOB OWNERSHIP LIMITED

UK

* to be confirmed

BIURO WYKONAWCZE I PREZES
 Poniżej znajduje się nowy skład biura Wykonawczego:

TYTULARNI

1

Fabrizio GARBERI

FIADA - FEDERAZIONE ITALIANA DELL ASSOCIAZIONI DEI DIPENDENTI AZIONISTI

ITALY

2

Henk KOOL

NEDERLANDS PARTICIPATIE INSTITUUT

NETHERLANDS

3

Janos LUKACS

SHARE-PARTICIPATION FOUNDATION

HUNGARY

4

Jean-Claude MOTHIE

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

5

Javier SAN JOSE

CONFESAL – ASLE

SPAIN

6

Pierre VANRIJKEL

ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES DE LA BBL

BELGIUM

7

David WHEATCROFT

JOB OWNERSHIP LIMITED

UK

 ZAMIENNI

8

Adrian CELAYA

MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA

SPAIN

9

Serge CIMMATI

FAS - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES SALARIES

FRANCE

10

Hugh DONNELLY

EMPLOYEE OWNERSHIP SCOTLAND

UK

11

Patrick GUIOL

UNIVERSITE DE RENNES

FRANCE

12

Gorm WINTHER

AGIO PARTNERS

DENMARK

PREZES ZARZADU 2003-2004:

Pierre VANRIJKEL

BELGIUM


DRUGIE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW EFESu (HAGA 28 KWIETNIA 2001):

Drugie walne zgromadzenie członków EFESu odbyło się w sobotę 28 kwietnia 2001 roku w Hadze. Uczestniczyło w nim 23 członków. Zatwierdzono raport Rady Dyrektorów EFESu. Przyjęto 88 nowych członków. Zatwierdzono rozliczenia na rok 2000 i budżet na rok 2001. Dokonano niewielkich zmian w zarządzie : CGIL zostanie zastąpiony w zarządzie EFESu przez Włoską Unię CISL. Kliknij tutaj aby zobaczyć raport ze spotkania.
Począwszy od tego spotkania skład Zarządu jest następujący:

RADA DYREKTORÓW EFESu:

1. ASSOCIATION OF EMPLOYEE SHAREHOLDERS OF BBL, reprezentowane przez Pierra VANRIJKEL, Prezesa, BELGIA
2. Evgenie KOSTOURKOV, czlonek OWNERSHIP FOUNDATION, BULGARIA
3. Erik MAALOE, profesor AARHUS SCHOOL, DANIA
4. Gorm WINTHER, profesor GREENLAND UNIVERSITY, DANIA
5. ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, reprezentowana przez Erkki HELANIEMI, FINLANDIA
6. Serge CIMMATI, czlonek FRENCH FEDERATION OF ASSOCIATION OF EMPLOYED SHAREHOLDERS, FRANCJA
7. Patrick GUIOL, z CNRS - UNIVERSITY OF RENNES 1, FRANCJA
8. Raymond GUILLAUME, byly pracownik - akcjonarisz z ELF/TOTALFINA, FRANCJA
9. MRP - HUNGARIAN FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, reprezentowana przez Janosa LUKACSA, Dyrektor Naczelny, WEGRY
10. CISL - ITALIAN TRADE UNIONS' CONFEDERATION, reprezentowana przez Piera Paolo BARETTA, Sekretarz Konfederacji, WLOCHY
11. Mauro BOSSOLA, czlonek FIADA - ITALIAN FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF EMPLOYED SHAREHOLDERS, WLOCHY
12. NETHERLANDS PARTICIPATION INSTITUTE, reprezentowany przez Henk KOOL, Dyrektor Naczelny, HOLANDIA
13. UNIA WLASNOSCI PRACOWNICZEJ- POLISH FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, reprezentowana przez Krzysztofa LUDWINIAKA, Dyrektora, POLSKA
14. UNIA WLASNOSCI PRACOWNICZEJ- POLISH FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, reprezentowana przez Jacka LIPINSKIEGO, Prezesa, POLSKA
15. SINERGIA - SINDICATO DA ENERGIA, reprezentowana przez Armenio SIMOES MATIAS, PORTUGALIA
16. DEZAP - SLOVENIAN FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, reprezentowana przez Bozidara LEDNIK, Dyrektora Naczelnego, SLOWENIA
17. DRUSTVO DELNICAR - INSTITUTE FOR EMPLOYEE OWNERSHIP, reprezentowany przez Gojko STANICA, Vice - Prezesa, SLOWENIA
18. JOB OWNERSHIP Ltd, reprezentowana przez Davida ERDALA, Dyrektora Naczelnego, WIELKA BRYTANIA
19. David WHEATCROFT, czlonek CENTRE FOR EMPLOYEE OWNERSHIP AND PARTICIPATION, WIELKA BRYTANIA
20. Deborah Groban OLSON, czlonek NCEO - NATIONAL CENTER OF EMPLOYEE OWNERSHIP, Prezes, USA
21. CECOP - EUROPEAN CONFEDERATION OF PRODUCERS' CO-OPERATIVES, reprezentowany przez Rainera SCHLUTERA, Sekretarza Generalnego, UNIA EUROPEJSKA

BIURO WYKONAWCZE EFESu:

Janos LUKACS, WEGRY
David ERDAL, WIELKA BRYTANIA
Krzysztof LUDWINIAK, POLSKA
Henk KOOL, HOLANDIA
Pierre VANRIJKEL, BELGIA
Mauro BOSSOLA, WLOCHY
Serge CIMMATI, FRANCJA


PREZES ZARZADU:

Pierre VANRIJKEL

SEKRETARZ GENERALNY EFESu:

Marc MATHIEU, Belgia

PIERWSZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW EFESu (13 LISTOPADA 1999 WARSZAWA):

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków EFESu odbyło się w sobotę !3 listopada . 29 członków było obecnych lub reprezentowanych. Zaakceptowano projekt statutu EFESu jako międzynarodowej organizacji typu not-for-profit. Wybrano Zarząd EFESu , składający się z 21 osób reprezentujących 13 krajów.  
Do Biura Wykonawczego wybrano: 7 członków z Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji, Polski, Belgii, Włoch i Holandii, Biuro Wykonawcze wybiera prezesa.
W efekcie Sekretarza Generalnego wybrano w tajnym głosowaniu.

RADA DYREKTORÓW EFESu:

1. ASSOCIATION OF EMPLOYEE SHAREHOLDERS OF BBL, represented by Pierre VANRIJKEL, Director, BELGIUM
2. Evgenie KOSTOURKOV, member of OWNERSHIP FOUNDATION, BULGARY
3. Erik MAALOE, professor at the AARHUS SCHOOL, DENMARK
4. Gorm WINTHER, professor at the GREENLAND UNIVERSITY, DENMARK
5. ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, represented by Erkki HELANIEMI, FINLAND
6. Serge CIMMATI, member of the FRENCH FEDERATION OF ASSOCIATION OF EMPLOYED SHAREHOLDERS, FRANCE
7. Patrick GUIOL, of the CNRS – UNIVERSITY OF RENNES 1, FRANCE
8. Raymond GUILLAUME, former employee shareholder of ELF/TOTALFINA, FRANCE
9. MRP - HUNGARIAN FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, represented by Janos LUKACS, Executive Director, HUNGARY
10. CGIL – CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, represented by Walter CERFEDA, National Secretary, ITALY
11. Mauro BOSSOLA, member of the FIADA – ITALIAN FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF EMPLOYED SHAREHOLDERS, ITALY
12. NETHERLANDS PARTICIPATION INSTITUTE, represented by Henk KOOL, Executive Director, NETHERLANDS
13. UNIA WLASNOSCI – POLISH FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, represented by Kris LUDWINIAK, Director, POLAND
14. UNIA WLASNOSCI – POLISH FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, represented by Jacek LIPINSKI, President, POLAND
15. SINERGIA – SINDICATO DA ENERGIA, represented by Armenio SIMOES MATIAS, PORTUGAL
16. DEZAP – SLOVENIAN FEDERATION OF EMPLOYEE OWNERSHIP, represented by Bozidar LEDNIK, Executive Director, SLOVENIA
17. DRUSTVO DELNICAR – INSTITUTE FOR EMPLOYEE OWNERSHIP, represented by Gojko STANIC, Vice President, SLOVENIA
18. JOB OWNERSHIP Ltd, represented by David ERDAL, Executive Director, UNITED KINGDOM
19. David WHEATCROFT, member of the CENTRE FOR EMPLOYEE OWNERSHIP AND PARTICIPATION, UNITED KINGDOM
20. Deborah Groban OLSON, member of the NCEO – NATIONAL CENTER OF EMPLOYEE OWNERSHIP, President, USA
21. CECOP – EUROPEAN CONFEDERATION OF PRODUCERS’ CO-OPERATIVES, represented by Rainer SCHLUTER, Secretary General, EUROPEAN UNION

 

BIURO WYKONAWCZE EFESu:

Janos LUKACS, HUNGARY
David ERDAL, UNITED KINGDOM
Kris LUDWINIAK, POLAND
Henk KOOL, NETHERLANDS
Pierre VANRIJKEL, BELGIUM
Mauro BOSSOLA, ITALY
Patrick GUIOL or Serge CIMMATI (to be confirmed), France
The Executive Office called Pierre VANRIJKEL to be its President.

 

SEKRETARZ GENERALNY EFESu:

Marc MATHIEU, Belgia

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.