Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - DUBEN 2023

NOVÝ

Ekonomický souhrn
vlastnictví akcií zam?stnanci
v evropských zemích v 2022
Více informací

 


in partnership with  Vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v roce 2022

• Vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě se nadále pomalu snižuje. Přesto demokratické vlastnictví akcií zaměstnanci dosáhlo ve velkých evropských podnicích vrcholu v roce 2011 a od té doby neustále klesá. Tak je tomu ve všech evropských zemích (s výjimkou Velké Británie).

• Proč tento pokles? Je to známka toho, že programy zaměstnaneckých akcií jsou stále méně účinné. Vnitrostátní fiskální politiky podporující tyto programy dosáhly svých mezí.

• Celkově tedy politiky vlastnictví zaměstnaneckých akcií kvůli tomu, že zůstaly národními politikami, ztratily během několika let 30 % své účinnosti. To vysvětluje, proč nedávné legislativní snahy v několika zemích (zákon Pacte ve Francii, čtyřnásobné zvýšení daňových pobídek v Německu) neměly ve velkých podnicích žádný významný dopad na vlastnictví akcií zaměstnanci.

Tisková zpráva   

Přehled tisku
V breznu 2023 máme výběr 30 pozoruhodných článků ve 6 zemích: Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Itálie, Spojené království.
Belgium: The need for collective employee ownership. Employee ownership is slowly but steadily eroding in Europe.
Canada: Missed opportunity. New policy plan for Employee Ownership Trusts provides an option in business succession planning, but not hoped-for tax incentives.
Denmark: Co-ownership for all employees of Lyras manufacturer.
France: Eres publishes its 2023 Panorama of employee share ownership in France.
Italy: New record for EssilorLuxottica. In Italy, WBO is the acronym for "workers buy out".
UK: Early case of the joint use of EOT and ESOP schemes in the UK.
Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees, - 90 new transmissions from January 1 to March 31! This month, among others, the case of: Blue Sky Financial Planning, Blackheath Products, Cheetham Jackson, Granby Marketing, Wicker Pharmacy, Fabrik landscape designers, Hockley Mint jewellery, Langcliffe M&A, Lemon Groundwork Solutions, RR Engineering.
Postlethwaite Solicitors, a national practice specialising in employee ownership, have now themselves become 100% employee owned.
New crisis for John Lewis Partnership which is considering abandoning the 100% employee ownership formula.
On the way to a new employee share ownership policy, – Equity for All.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.