Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - PROSINEC 2020

  Fiskální inženýrství

Která společnost nesní o zdvojnásobení své ziskovosti?

Toho může ve většině evropských zemí dosáhnout plán vlastnictví akcií zaměstnanců ESOP, v závislosti na sazbách daně z příjmu společností a dividend.

Je dobře známo, že každý typ vlastnictví podniku má své vlastní konkrétní formy fiskálního inženýrství. Ať už jde o velkou mezinárodní skupinu, jednotlivého šéfa nebo rodinné vlastnictví, všichni mají své vlastní metody.

Na druhou stranu se všeobecně přehlíží, že vlastnictví zaměstnanců poskytuje obzvláště účinné mechanismy pro malé a střední podniky.

Výsledkem je, že stávající daňový systém může podporovat vlastnictví akcií zaměstnanců a snižování nerovností v bohatství. A to bez zvláštních nových právních předpisů. Tato zvláštnost je kořenem úspěchu plánů vlastnictví akcií zaměstnanců ESOP.

Plán ESOP skutečně umožňuje očistit zisky společnosti formou příspěvků na penzijní připojištění pro zaměstnance -vlastníky společnosti. Jakmile byl zisk přesunut, ze zisku ani z dividend již není žádná daň. Je to tak jednoduché.

Díky tomu je plán ESOP jednodušší a efektivnější než jakýkoli jiný, pokud jde o vlastnictví zaměstnanců v malých a středních podnicích a poskytování jejich vlastního kapitálu. To byl jeden ze dvou klíčů k úspěchu plánů ESOP v malých a středních podnicích v USA od roku 1974.

Proto je v plánech ESOP v USA 14 milionů zaměstnaneckých akcionářů ve srovnání se sotva milionem zaměstnaneckých akcionářů v malých a středních podnicích v Evropě, i když je americká populace o polovinu menší než naše.

Fiskální inženýrství je často kritizováno. V mnoha případech snižuje daně ve prospěch soukromých zájmů na výdaje veřejného zájmu.

S fiskálním inženýrstvím vlastnictví zaměstnaneckých akcií je to úplně jiná věc. Z toho mají prospěch všichni zaměstnanci a veřejný zájem. Celkově, všechny studie ve skutečnosti ukazují, že přispívá k celkovému blahobytu a snižování nerovností.

Fiskální inženýrství vlastnictví zaměstnaneckých akcií je vynikajícím fiskálním inženýrstvím.

Přečtěte si více 

Přehled tisku
V listopadu 2020 máme na výběr 34 pozoruhodných článků v 10 zemích: Rakousko, Belgie, Kanada, Nemecko, Francie, Ghana, Itálie, Norsko, Velká Británie, USA.
Rakousko: Vlastnictví zaměstnaneckých podílů je organizováno prostřednictvím specializovaných soukromých nadací v rostoucím souboru společností.
Belgie: Návrh na zobecnění vlastnictví akcií zaměstnanců v Belgii.
Kanada: Nová zpráva o potenciálu vlastnictví zaměstnanců v Kanadě.
Německo: Daňové pobídky by se měly vynásobit 10, z 360 na 3 600 EUR ročně.
Francie: Volby ve Francii: Podle nového „zákona Pacte“ musí být zástupci zaměstnaneckých akcionářů vybráni volbami. Zuřivost sdružení AASGO v Orange. Nový plán sdílení zaměstnanců pro  CapGemini.
Ghana: Plán vlastnictví zaměstnaneckých podílů pro MTM.
Itálie: Nový plán sdílení zaměstnanců pro Atlantii.
Norsko: Fiskální pobídky v Norsku.
Spojené království: V britských malých a středních podnicích se zvyšuje přechod na trusty vlastnické pro zaměstnance. John Lewis Partnership zruší 1 500 pracovních míst v ústředí.
USA: The New York Times vyzdvihuje výhody vlastnictví zaměstnanců prostřednictvím plánů vlastnictví akcií zaměstnanců (ESOP). A obchodní skupiny pro podniky vlastněné zaměstnanci si všimly bipartisanské Kongresové podpory pro ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2020/November.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.