Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 2/2019


A co u Vás?

Mnoho Členů Evropského Parlamentu a také kandidátů podporuje náš Manifest for k Evropským volbám. Shlédněte reakce.

Jak je to u vás a vašich kandidátů ve vaší zemi?

Manifest podporuje návrh Evropského Akčního Plánu zlepšit informovanost  zlepšit informovanost a povědomí o výhodách vlastnictví akcií zaměstnanců v celé Evropě.

Shlédněte Manifest. Je dostupný v mnoha Evropských jazycích.

 

Konference v Evropském parlamentu

Velkolepá konference dne 6. února v Bruselu o "Vlastnictví akcií zaměstnanců - Evropské politice" s řadou prezentací o příkladech osvědčených postupů (Voestalpine, Saint-Gobain, Siemens a další).

Informace zde, včetně všech prezentací a videozáznamu od evropské komisařky Mariy Gabrielové o potřebě podpory vlastnictví akcií zaměstnanců v začínajících firmách.

 

Přehled tisku
V lednu 2019 máme výběr 26 pozoruhodných článků v 7 zemích: Francie, Německo, Japonsko, Jižní Afrika, Španělsko, Velká Británie, USA.
Francie: Skupina Eres zdůrazňuje zvyšující se dynamiku vlastnictví akcií zaměstnanců ve společnostech kótovaných na burze: Dnes je zaměstnanecká akcionářská akcie zlatým dolem dolu pro kotované společnosti ve Francii. Dopad přicházejícího zákona "Pacte" o vlastnictví akcií zaměstnanců. Zvláštní investiční fond pro přenos podnikání prostřednictvím dělnických družstev.
Německo: Německo potřebuje akcionářskou kulturu, vlastnictví akcií zaměstnanců by mohlo být vstupem.
Japonsko: Japonsko chce umožnit širšímu využívání akciových opcí u statujících  podniků.
Jižní Afrika: volební program ANC schvaluje zaměstnanecké podíly.
Španělsko: Nový plán zaměstnaneckých podílů pro společnost Repsol.
Spojené království: Brexit ohrožuje plány zaměstnaneckých akcií ve Velké Británii a Irsku. Nové firmy prodávané Zaměstnaneckým trustům. Pracovníci  Partneship John Lewis počítají náklady spojené s krizi v maloobchodě.
USA: Evropské začínající podniky lobují, aby zvážily reformy pravidel, jimiž se řídí vlastnictví akcií zaměstnanců v Evropě, a tak mohly přilákat lepší talenty a konkurovat Silicon Valley. Podpora vlastnictví zaměstnanců stoupá na celostátní úrovni. Ženy drží své akciové opce déle než muži. Zaměstnanecké podniky mají tendenci překonávat své konkurenty, což ukazuje rostoucí počet výzkumů. Z průzkumu vyplývá, že pracovníci ESOP mají vyšší důchody. Bizarní případ obrovského zaměstnaneckého vlastnictví.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2019/January.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.