BAROMETR POLITIKY ZAMĚSTNANECKÉHO VLASTNICTVÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
CERVEN 2017

NOVÝ VÝVOJ OD PŘEDCHOZÍHO VYDÁNÍ

Osmnáct evropských zemí má nyní politiku podpory a rozvoje zaměstnaneckého vlastnictví. Tento počet nebyl nikdy dříve vyšší.

S výjimkou Francie připravuje všechen nedávný politický vývoj v Evropě cestu k vyšším pobídkám pro  vlastnictví zaměstnanců. Norsko zdvojnásobilo daňové pobídky k 1.1.2017. Polsko připravuje zvláštní legislativu. Irsko oznamuje zavedení nového režimu pobídek pro malé a střední podniky, který by měl být zaveden v roce 2018, podobně jako Nizozemsko s výhodným daňovým režimem pro akciové opce pro zaměstnance inovativních začínajících podniků. Tento nový vývoj potvrzuje pozitivní trend pozorovaný od roku 2013.
Na druhé straně, ve Francii dominovala váhavost, když odcházejí  vláda potlačila v roce 2017 pozitivní ustanovení zavedená zákonem Macron o osmnáct měsíců dříve. To vysvětluje pokles barometru v roce 2017.

Negativní politická rozhodnutí Francie od roku 2009 bohužel ovlivňují výkonnost celé Evropy.

Ve Francii jsou tyto změny zdrojem výrazného poklesu míry demokratizace vlastnictví zaměstnanců, počet zaměstnaneckých akcionářů se snížíl na tři miliony oproti čtyřem milionům oproti předešlému období bez těchto  politických změn.


Download

                 

 

POZADÍ

Po průběžném růstu od r. 1980, počet zaměstnaneckých akcionářů v Evropě od roku 2011 mírně klesal před stabilitou v roce 2016 (Vidět Annual Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries in 2016).

Toto bylo částečně důsledkem dopadu Evropské finanční krize která nastala v r. 2008. Avšak dopad politických rozhodnutí přijatých v evropských zemích byl pravděpodobně nejdůležitějším faktorem  těchto změn.

Je známo, že masový rozvoj zaměstnaneckjho odílového vlastnictví  je zaávislý hlavně na pobídkové poitice (Vidět Fiscal incentives are indispensable prerequisites for the development of employee share ownership, EFES, 2014). Masový rozvoj zaměstnaneckého podílového vlastnictví přináší lepší motivaci, produktivitu, ziskovost, vyšší růst, více a lepších pracovních příležitostí To je samozřejmě dobré pro všechny. Ale závisí to na politické vůli iniciovat stálý koloběh skrze přiměřené fiskální pobídky.

Nedávná studie ukázala že při srovnání  finančních  nákladů a benefitů z ESOP politiky ve federálním rozpočtu USA  2015 činily náklady $2 miliardy ve srovnání s přínosy $17 miliard, čístý přínos pro federální finanční rozpočet $15 miliard (Vidět The Impact of Employee Ownership and ESOPs on Layoffs and the Costs of Unemployment to the Federal Government, NCEO, 2015).

Po roce 2008 některé evropské země přijaly negativní rozhodnutí, vedoucí k odstranění nebo snížení finančních pobídek,  což mělo za následek pokles počtu zaměstnaneckých akcionářů. Some other European countries took the opposite way, applying new or higher incentives, which led to a higher number of employee shareholders.

V letech 2009-2012, Francie a Irsko redukovaly finanční pobídky stejně jako Dánsko, Řecko a Holandsko, kde byly pobídky odstraněny. Naopak, významný politický pokrok se objevil v UK 2014-2016 stejně jako ve Španělsku,v Maďarsku a v Rakousku (kde byla zdvojnásobena finanční podpora k 1.1.2016) a v Rumunsku. Navíc, v Dánsku byly v červnu 2016 obnoveny pobídky, které byly v r. 2011 odstraněny.

Toto jsou typické nedávné změny v evropské politice: první opatření nové dánské vlády v r. 2011 (Thorning-Schmidt, socialisté) bylo odstranění všech podpor. Jedno z prvních opatření nové dánské vlády v r. 2016  (Lars Rasmussen, konservativně-liberální) je znovu tyto zavést.

Konečně, místpředseda polské vlády, ministr  Morawiecki oznámil dlouhodobý pětibodový plán na rozvoj Polska, který obsahuje zaměstnaneckévlastnictví podílů a nové Polské  "Forum pro zaměstnanecké vlastnictví a Rozvoj domácího kapitálu” se uskutečnilo v dubnu 2016.

Všechna tato politická rozhodnutí v různých evropských zemích, v pozirtivním nebo negativním směru mohou být spojena v jednom odvozeném nástroji. To je důvod k založení EFES "Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví v Evropských Zemích".


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.