Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ZÁŘÍ 2021

 Co je vlastnictví zaměstnaneckých akcií?

Co je vlastnictví zaměstnaneckých akcií? K vlastnictví zaměstnaneckých akcií dochází, když zaměstnanci mají podíl na kapitálu společnosti, která je zaměstnává. Začíná tím, že jeden zaměstnanec vlastní jednu akcii a může se rozšířit až na 100 % všech zaměstnanců.

Na celém světě existuje malý počet modelových plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií (avšak s mnoha variacemi v závislosti na konkrétní legislativě každé země). Tyto plány jsou víceméně přizpůsobeny startupům nebo mikropodnikům, malým a středním podnikům či velkým společnostem.

Stejně jako firemní vlastnictví obecně lze vlastnictví zaměstnaneckých akcií rozdělit do dvou hlavních kategorií: přímé individuální vlastnictví akcií a nepřímé kolektivní vlastnictví akcií:


Přímé vlastnictví akcií jednotlivých zaměstnanců je nejtradičnější a nejznámější formou. K jeho dosažení zaměstnanec využívá část svých úspor nebo finančních prostředků na nákup akcií společnosti, čímž přebírá osobní riziko. To je možné v rámci různých typů plánů. Tato kategorie plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií je prakticky jediná svého druhu v kontinentální Evropě.

Nepřímé kolektivní vlastnictví zaměstnanců je v Evropě praktikováno velmi málo (kromě Spojeného království). To vysvětluje, proč vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v malých a středních podnicích téměř neexistuje a mimo velké společnosti je téměř neznámé. Malé a střední podniky se obecně vyhýbají zvyšování počtu akcionářů, ať už jsou zaměstnanci či nikoli. Jsou k němu nuceni až ve chvíli, kdy se společnost rozšíří.

Na druhou stranu by mohla jedna konkrétní fáze vyvolat touhu po nových akcionářích: obchodní přenos. Právě proto je teď nejlepší doba pro zavedení zaměstnaneckého vlastnictví v malých a středních podnicích. Nepřímé kolektivní vlastnictví je nejvhodnější formou převodu firmy na zaměstnance. K tomuto účelu byly navrženy plány v rámci této kategorie (ESOP, EOT). Umožňují zaměstnancům nabýt vlastnictví jejich společnosti, často i 100%, aniž by museli vyčerpat své úspory nebo osobní finance - tedy bez osobního rizika.

Plány nepřímého kolektivního vlastnictví zaměstnanců (ESOPs, EOTs) usnadňují převod společností na zaměstnance, čehož mohou schémata přímého individuálního vlastnictví akcií dosáhnout jen s velkými obtížemi a náklady, protože úspory zaměstnanců obvykle nestačí.

Zjistete víc    

Přehled tisku
V srpnu 2022 máme výběr 18 pozoruhodných článků ve 5 zemích: Czechy, Francja, Wlochy, Wielka Brytania, USA.
Czech Republic: Legislation to promote employee share ownership in the Czech Republic? The debate has begun.
France: Samse Group is an emblematic company for employee share ownership in France. First international employee share plan for Rémy-Cointreau. New employee share plans for Axa, for Elis. Transmission failed for the 90 employees of Acropole.
Italy: Employee share ownership in Italy: different cases and multiple opportunities.
UK: Every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the cases of: Concepto Diagnostics, BCMS, Minehead Medical Centre, Getech, Turnaround Publisher Services. The Welsh Government is committed to doubling the number of employee-owned businesses by 2026.
USA: In their new book, "Ownership: Reinventing Companies, Capitalism, and Who Owns What", Corey Rosen and John Case make the argument that capitalism is broken. Wealth has concentrated while wealth insecurity has soared. Public companies are focused almost solely on the short term, while private equity firms focus on buying and flipping firms in just a few years. Yet there is another model that eliminates that problems entirely: Employee ownership.
A recent study finds that workers at private companies owned by employee stock ownership plans place a higher priority on their company's commitment to corporate social responsibility than employees at non-ESOP companies. Business transfers in the form of ESOP plans for Mower Agency and for A to Z Machine.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/August.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.