Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - BŘEZEN 2021

 Příběh francouzského úspěchu

Od začátku roku počet Employee Ownership Trusts (fondů vlastnictví akcií zaměstnanc)i ve Velké Británii roste stále rychleji.

Tímto tempem se počet společností převedených na zaměstnance letos zdvojnásobí na 600 nebo 700. Od zavedení tohoto modelu v dubnu 2014, před pouhými několika lety, byl zaznamenán úspěch.

Pro srovnání, Francie zavedla v roce 2006 systém "FCPE de reprise" (přebírajících vzájemných fondů ).

Také ve Francii toto číslo prudce stoupá. Ve skutečnosti mezi lety 2006 a 2020 došlo pouze ke dvěma případům převodů společností na fondy FCPE de reprise, ale v roce 2021 by tento počet mohl vzrůst na tři, tj. o 50 %. To by Francii přiblížilo očekávanému 100% ve Velké Británii – v každém případě by se umístila mnohem výše než všechny ostatní evropské země.

Přebírající fondy FCPE de reprise byly navrženo na stejném principu jako vzájemné fondy, které jsou tak úspěšné ve velkých společnostech. V obou případech se jedná o plány nákupu akcií zaměstnanců.

V rámci plánů nákupu akcií jsou zaměstnanci vyzváni, aby investovali část svých úspor do akcií společnosti. Za tímto účelem mohou těžit z pobídek (snížená cena, příspěvky společností, daňové bonusy). Tyto plány jsou vhodné pro velké společnosti, jejichž velikost je faktorem snižujícím finanční riziko.

Na druhou stranu nákup akcií malého a středního podniku je mnohem riskantnější operací. Investice zaměstnanců do malého a středního podniku se obvykle provádí během převodu společnosti, takže je třeba koupit významnou část společnosti, často 100 %. Úspory zaměstnanců se obecně nepohybují v rozsahu takové operace.

Ty země, které přijaly finanční mechanismy zcela odlišné od plánů nákupu akcií, byly nejúspěšnější při organizování politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích.

Plány ESOP ve Spojených státech a Employee Ownership Trusts ve Velké Británii se nerovnají plánům nákupu akcií zaměstnanci. Nepředstavují riziko investice osobních úspor. Tyto zaměstnanecké podílové plány jsou proto mnohem méně riskantní. A přesto umožňují zaměstnancům, aby se stali vlastníky jejich společnosti, často 100%.

Nic nebrání tomu, aby byly stejné finanční mechanismy přijaty ve Francii. Nic vážného nestojí v cestě zavedení účinné politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích, což může znamenat nový francouzský příběh úspěchu.

Více informací       

Přehled tisku
V únoru 2021 máme na výběr 34 pozoruhodných článků v 11 zemích: Kanada, Nemecko, Francie, Indie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Tunisko, Velká Británie, USA.
Kanada: Udělejte z vlastnictví zaměstnanců základní kámen ekonomického oživení Kanady.
Německo: Velké nedorozumění týkající se vlastnictví akcií zaměstnanců a startupů. Proč neznalost politiků povede k větším pobídkám pro vlastnictví zaměstnanců ve velkých společnostech, zatímco poptávka pochází od startupů. Německý dbory a výkupy zaměstnaeckých akci.
Francie: Rekordní úroveň vlastnictví akcií zaměstnanců v EssilorLuxottica. Převody podniků prostřednictvím dělnického družstva. Hrozby pro zaměstnance akcionářů společnosti Natixis.
Indie: Vlastnictví akcií zaměstnanců je mezi začínajícími podniky stále oblíbenější.
Itálie: Úloha vlastnictví akcií zaměstnanců ve správě EssilorLuxottica.
Nizozemsko: Vlastnictví zaměstnanců pro začínající podniky.
Norsko: Nová zpráva zadaná unií finančního sektoru doporučuje rozvoj vlastnictví akcií zaměstnanců v Norsku.
Polsko: Nová zpráva: Vlastnictví zaměstnaneckých podílů je chybějícím článkem na trhu práce.
Tunisko: Pro tuniský plán ESOP.
UK: Svěřenské fondy zaměstnaneckého vlastnictví se množí rychleji a rychleji.
USA: Na rozdíl od Zaměstnaneckých Akciových Plánů není EOT důchodový program a zaměstnanci nedostávají majetkový podíl ve společnosti.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/February.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.