Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - PROSINEC 2021

 Hrozba v Norsku

Vše začalo v Dánsku.

V obavách z finanční krize je v roce 2011 jedním z prvních činů nové dánské vlády (Helle Thorning-Schmidtová, sociální demokratka) zastavit všechny pobídky pro programy zaměstnaneckých akcií. O pět let později, a to v roce 2016, jeden z prvních činů nové dánské vlády (Lars Rasmussen, konzervativně-liberální) směřuje k jejich uvedení do původního stavu.

Ale nic se nestalo. Fatální politická nestabilita. Reinvestice do nových zaměstnaneckých akciových plánů se nekoná, firmy jsou rozčarované.

Dnes je v Dánsku opět sociálně-demokratická vláda. Ta si přeje podporovat „demokratické“ podniky.

A teď k Norsku.

V Evropě není zrovna tou nejlepší zemí pro rozvoj programů zaměstnaneckých akcií, nachází se zde jen 40 000 zaměstnaneckých akcionářů, z nichž pouze přibližně 10 % tvoří zaměstnanci velkých podniků. Aby se země vyrovnala ostatním zemím, rozhodla se norská vláda v roce 2021 navýšit pobídky pro programy zaměstnaneckých akcií.

Ale v mezičase přišly volby. Nová vláda je sociálně-demokratická. A jaké překvapení, dochází ke změně plánu. Nyní se jedná o zrušení veškerých daňových pobídek pro programy zaměstnaneckých akcií, které jsou považovány za zdroj nerovností.

Přesto je však dávno známo, že programy zaměstnaneckých akcií nepřinášejí prospěch jen svým příjemcům a podnikům, ale obecně jsou výhodné pro celou populaci a přispívají ke zvýšení kvality života.

V norském tisku proti sobě stojí argumenty pro a proti, organizace a odbory jsou rozděleny, ...

Viz přehled tisku    

Přehled tisku
V listopadu 2021 máme výběr 33 pozoruhodných článků ve 8 zemích: Austrálie, Francie, Nemecko, Itálie, Norsko, Rwanda, Velká Británie, USA.
Australia: Paving the way for the generalization of Employee Ownership Trusts in Australia.
France: New employee share plan for Air Liquide, for Thales, for Orange, for Focus Home, for Capgemini. Success for workers' co-operatives in Alsace.
Germany: Special Edition 2021 - Update on employee participation plans in Germany.
Italy: The social partners remain little involved in the implementation of employee share plans. Generali honored for its new employee share plan.
Norway: Political threat.
Rwanda: Why stock options work?
UK: One in 20 of all business transmissions is now to an Employee Ownership Trust. Every day a new SME is transferred to an Employee Ownership Trust as for instance this month: Reid & Fraser, Talbots Law, Tapestry, Sapphire, Chronos Technology, Clegg Group, Wee Blue Coo, Greenwood, Altar, International Organisation Development, Davison Fencing. Should the 'S' in ESG analysis be extended to include employee share ownership?
USA: How Employee Stock Ownership Plans (ESOP) work. EOTs are relatively new in the United States.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/November.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.