Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - RÍJEN 2021

 Koalice 1BY30

Ve Spojeném království vzniká koalice. Sdružuje přední organizace družstevního hnutí a zaměstnaneckého vlastnictví – Co-operatives UKEmployee Ownership Association.

Vedou kampaň 1 by 30 - the one milllion owners: Milion zaměstnaneckých vlastníků v britských malých a středních podnicích do roku 2030.
Více než v celé dnešní Evropské unii.

V posledních letech se ve Spojeném království zvýšila poptávka po odborném poradenství a podpoře v oblasti zaměstnaneckého vlastnictví. Proto koalice založila projekt The Ownership Hub.

The Ownership Hub vyvíjí zdroje a školení pro profesionální poradce, aby mohli podporovat podnikatele a podniky při zavádění zaměstnaneckého vlastnictví a zaměstnaneckých družstev v různých fázích životního cyklu podniku.
Zaměstnanecká družstva jsou zavedeným modelem pro vytváření podniků, které jsou od počátku vlastněny zaměstnanci. Model družstva je také často využíván mladými podniky k brzkému přechodu na zaměstnanecké vlastnictví.
Kromě toho startupy často využívají systémy zaměstnaneckých akcií, zejména akciové opce.

Naproti tomu v rámci majetkového nástupnictví je situace zcela odlišná. Pro převod podniku na zaměstnance jsou v mnoha případech nejefektivnější systémy ESOP/EOT.

Více informací naleznete na stránce   The Ownership Hub   

Přehled tisku
V září 2021 máme výběr 27 pozoruhodných článků ve 12 zemích: Belgie, Kanada, Francie, Německo, Indie, Irsko, Norsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, USA.
Belgie: Obnovit vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Belgii.
Kanada: Politická myšlenka, která získává politický rozměr: vlastnictví zaměstnanců
Francie: Proč taková dynamika vlastnictví zaměstnaneckých akcií u Saint-Gobain? Nové zaměstnanecké plány pro Veolii, Capgemini, Orange, Spie.
Německo: Siemens se mění.
Indie: Celé schéma ESOP bylo ve společnosti Infosys znovu spuštěno.
Irsko: Více než 1000 zaměstnanců jsou akcionáři a drží 100 % PM Group.
Norsko: Kantega je 100% vlastněna zaměstnanci.
Polsko: Ang Grupa je z 60 % vlastněna zaměstnanci. Jaké jsou překážky vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Polsku?
Španělsko: První plány sdílení zaměstnanců pro Mapfre a pro Ebro.
Švédsko: Norconsult je největší společnost ve 100% vlastnictví zaměstnanců v severských zemích.
Spojené království: Každý den je nový MSP převeden do zaměstnaneckého vlastnického fondu, jako například tento měsíc: White Ink Architects, Microtech, Buckingham Group, LDA Design, Pennard Vets, DXW, kabely ICS2. Nové centrum vlastnictví zaměstnanců.
USA: Fond katalyzátoru zaměstnaneckého vlastnictví na podporu konverzí mezi pracovníky a vlastnictvím.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/September.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.