Subscribe  /  Unsubscribe  /  Membership                                            


EFES NEWSLETTER - APRIL 2022

NIEUW

De nieuwe "Annual Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries" is zojuist gepubliceerd
Meer informatie

 in partnership with  JAAR 2021


Er is een nieuwe vooruitgang voor werknemers die aandelen bezitten in Europa vorig jaar, met een kapitalisatie van 433 miljard euro aan aandelen in hun bedrijven, nieuw recordcijfer. Goed nieuws voor zij die voordeel kunnen halen uit aandelenplannen voor werk-nemers.

De ontwikkeling van aandeel-houderschap voor werknemers heeft zich in 2021 in grote Europese ondernemingen voortgezet. Steeds meer bedrijven organiseren aandelenplannen voor hun werk-nemers. In 2021 had 88% van alle grote Europese ondernemingen verschillende soorten aandelen-plannen voor hun werknemers, terwijl 53% plannen "op brede basis" voor alle werknemers had en 60% aandelenoptieplannen. Ten slotte heeft 32% van alle grote Europese ondernemingen nieuwe aandelenplannen voor hun werknemers ingevoerd, een percentage dat ieder jaar stijgt.
Het werknemersaandeelhouderschap in Europa is echter in gevaar. Het wordt steeds minder democratisch. Het aantal werknemers dat aandeelhouder is, is vorig jaar gedaald en het is lager dan tien jaar geleden: 7 miljoen aandeelhoudende werknemers zijn nu in grote ondernemingen geregistreerd. Als we daar één miljoen kmo's bij optellen, komt het totale aantal in Europa op 8 miljoen (Grafiek 1). De democratiseringsgraad van het werknemersaandeelhouderschap is de laatste tien jaar dramatisch gedaald. En het aandeel van de werknemers in de eigendomsstructuur van grote Europese ondernemingen daalt nu al vijf jaar.

Bovendien heeft zich een verschuiving voorgedaan tussen het aandeel dat in handen is van leidinggevenden en dat van gewone werknemers, namelijk het democratisch aandeelhouderschap van werknemers. Voor het eerst in de Europese beursgenoteerde ondernemingen is het aandeel van de topmanagers groter dan dat van de gewone werknemers (Grafiek 2). Nog maar 15 jaar geleden hadden alle topmanagers samen 1,06% in handen, tegenover 1,45% voor gewone werknemers. Vandaag bezitten de topmanager 1,53% tegenover 1,48% van de anderen.

Een groep van 10.000 topmanagers (gemiddeld vier in elk bedrijf) bezit nu meer dan de 34 miljoen werknemers in grote Europese bedrijven. Dat is gemiddeld meer dan 20 miljoen euro voor elke topmanager, en 30.000 voor elke gewone aandeelhoudende werknemer.

Er moet ook opgemerkt worden dat het aandeel van de gewone werknemers opnieuw op hetzelfde niveau ligt als vijftien jaar geleden. Deze vaststelling sanctioneert het falen van Europa om een democratisch beleid inzake werknemersaandelen te bevorderen. Het bevorderen van democratisch aandeelhouderschap bij werknemers is inderdaad een politieke keuze, die gewoonlijk wordt ondersteund door fiscale motieven. Zonder steun kan de gemiddelde werknemer het zich niet veroorloven financieel te investeren in zijn of haar bedrijf. Er zijn maar weinig Europese landen die dit effectief doen.

We stellen daarentegen vast dat de topmanagers genoeg middelen hebben om dit te doen. Is het overheidsbeleid ter ondersteuning van aandeelhouderschap bij werknemers, waar dat bestaat, slecht afgestemd en door topmanagers misbruikt? We zien dat dit niet het geval is: het aandeel van 1,53% dat voortvloeit uit de uitoefening van aandelenopties en andere plannen is uiterst klein en vertegenwoordigt slechts 0,05%.

Maar in welke landen is het aandeel van de topmanagers de afgelopen vijftien jaar het sterkst gestegen en waar is het binnen de perken gebleven? Het aandeel van de topmanagers is het sterkst gestegen in landen waar democratische aandelenplannen het meest ontbreken. Waar is het aandeel van de topmanagers beperkt gebleven? Daar, waar democratisch werknemersaandeelhouderschap het belangrijkst is. Dit is met name het geval in Frankrijk, het land met het hoogste aandeel gewone werknemers in Europa (3,50%), en in een zeldzaam land waar het aandeel van de topmanagers niet is gestegen, aangezien het zich nu op hetzelfde niveau bevindt als vijftien jaar geleden (1,05%).

De feiten zijn duidelijk: Democratisch werknemersaandeelhouderschap is een garantie voor evenwicht. Het gebrek eraan of de zwakte ervan opent de deur naar het stijgende aandeel van topmanagers.

Persoverzicht
Een selectie van 27 opmerkelijke artikelen in 10 landen in maart 2022: Australië, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, VK, VS.
Australia: A new era for employee ownership of Australian startups.
Canada: Canada needs policies that make it easier for business owners to sell to their employees.
France: Protests at Thales. New employee share plan for Pernod Ricard. The Congress of workers' cooperatives.
Germany: Employee share ownership works!
Ireland: JP Moragn acquires Global Shares.
Italy: Birth of the Observatory of Workers' Buyouts.
Norway: Too few employees hold shares in their company.
Spain: Telefónica and Mapfre have launched share distribution plans for their employees.
UK: Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Craggs Energy, Pro-Networks, Alan Steel, Kilmac, British Rema, Esteem Training, Caley Timber. The rise of employee-owned contractors.
USA: New business transmissions through ESOPs.

The full press review is available on:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/March.htm 

 


Your support

Why?
Amount in Euro:


A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000

   With best regards

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.