Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - KVĚTEN 2021

 Dezinformační kampaň ve Francii

Po celém světě v posledních měsících prudce stoupá vlna akvizic podniků zaměstnanci. Jde o výsledek pandemie. V důsledku krize má nyní mnoho majitelů malých a středních podniků jiný pohled na život a chtějí své podnikání předat dál.
V současné době je ve Velké Británii každý den převáděn jeden malý nebo střední podnik na jeho zaměstnance, jejichž počet činí v průměru 85 lidí. Jedna malá firma každý den! Zaměstnanci se stávají majoritními akcionáři společnosti a obvykle drží dokonce 100 % akcií, jak je tomu v případě SCOP, zaměstnaneckých družstev ve Francii.
Je to možné díky plánu vlastnictví akcií zaměstnanců (ESOP) a jeho britské variantě EOT – zaměstnaneckým svěřenským fondům.
Nejde o totožné plány, jako jsou plány nákupu akcií, které známe u velkých společností v Paříži. Zaměstnanci nemusí investovat své úspory. Ti by navíc nebyli schopni společnost koupit. V modelu ESOP tedy zaměstnanci nepřijímají finanční riziko osobně.


Supermenteur  

V několika zemích existuje mezi průkopníky ESOP v malých a středních podnicích družstevní hnutí. Totéž platí pro odborové hnutí. Například ve Walesu existuje Velšské družstevní středisko a ve Skotsku působí agentura Družstevní rozvoj Skotska.
Současné dění ve Francii poutá značnou pozornost. Plány ESOP se ve Francii ve skutečnosti uchytily prostřednictvím dezinformační kampaně organizované tiskem a politickým lobbingem. Tuto kampaň vede organizace FAS, která sdružuje tucet aktivních sdružení akcionářských zaměstnanců do velkých skupin v Paříži. Zjistit více


 Nová legislativa v Německu

Nová legislativa týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií byla schválena Bundestagem dne 22. dubna. Představuje významný pokrok. Daňové pobídky jsou čtyřnásobné, tj. 1 440 EUR ročně a na osobu. Můžeme očekávat, že uvidíme mnohem více společností, které si vyberou cestu vlastnictví akcií zaměstnanci, a to jak velkých, tak i malých a středních podniků a startupů. Politické rozhodování se tak v Německu náhle zrychlilo. Zůstáváme však daleko od požadavků odborníků a mezinárodních standardů (viz náš přehled tisku). Zjistit více

Přehled tisku
V dubnu 2021 máme na výběr 30 pozoruhodných článků ve 12 zemích: Belgie, Kanada, Česko, Francie, Německo, Polsko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, USA.
Belgie: EASI je jedním z nejlepších příkladů vlastnictví akcií zaměstnanců v belgických malých a středních podnicích.
Kanada: Postpandemické zotavení nabízí Kanadě jedinečnou příležitost řešit některé nerovnosti v naší společnosti.
Česko: Startups volá po legislativě na podporu vlastnictví akcií zaměstnanců.
Německo: Nová legislativa v Německu.
Francie: Relativní váha vlastnictví zaměstnaneckých akcií poklesla za 10 let o 30%. Výkup zaměstnanců pro Zelles. Francouzský dělnický sektor družstev nadále roste.
Polsko: Nový plán sdílení zaměstnanců pro Ryvu Therapeutcis.
Slovinsko: Představte model ESOP v Evropě. Dewesoft je dobrým příkladem vlastnictví akcií zaměstnanců ve slovinských malých a středních podnicích.
Jihoafrická republika: Ministr obchodu, průmyslu a hospodářské soutěže připravuje pokyny týkající se vlastnictví zaměstnanců a dalších široce pojatých vlastnických schémat.
Španělsko: Nový plán zaměstnaneckých akcií pro MásMóvil.
Švédsko: Bjerking je 100% zaměstnancem vlastněná společnost ve Švédsku.
Nový plán zaměstnaneckých akcií pro Vinciho.
UK: Každý den je nový SME převeden do Trustu vlastnictví zaměstnanců. Prodej důvěryhodnosti zaměstnanců: výhody a klíčové vlastnosti prodeje.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/April.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.