Návrh
Zaměstnanecké vlastnictví
akcií proti krizi

      Download Návrh
   
  The European ESOP model 
 

      Podepsat a reagovat
      Všechny reakce

       
Zaměstnanecký akciový fond na pomoc společnostem

Chcete-li zachránit společnosti, které mají problémy s peněžními toky nebo jsou ohroženy bankrotem, z pandemie, státní podpory se množí: příspěvky, dotace, půjčky, kapitálové investice nebo dokonce znárodnění. Všechny jsou nakonec zaměřeny na stávající akcionáře.

Za stejné náklady by mohla být část nebo dokonce celé toto státní financování směřováno na pomoc zaměstnancům stát se akcionáři ve svých podnicích. Společnosti, které si to přejí, mohou založit zaměstnanecký podílový ého fondu, získat 10%, 20% nebo dokonce 100% akcií.

Model vlastnictví zaměstnanců, který má být použit, je model ESOP zavedený ve Spojených státech tak dlouho před rokem 1974. Byl vynalezen zejména pro malé a střední podniky. V Evropě je stále téměř neznámý, je velmi odlišný od toho, co zde víme. Lze jej však implementovat ve všech evropských zemích na základě stávajících právních předpisů, jednoduchým přizpůsobením případ od případu ve vhodnějších bodech.

Pokud se tak učiní, Státní podpora tak uspokojí nejen potřeby podniků k navrácení podnikání, ale také podpoří  zájmy evropských občanů obecně. Tato alternativa bude spravedlivě odměňovat a motivovat ty, jejichž práce zachrání evropské podniky a ekonomiku - vedoucí podniků a všechny  zaměstnance. Intenzivní vlastnictví zaměstnaneckých podílů posílí spolupráci a společnou odpovědnost, které jsou kritické tváří v tvář tvář globální katastrofy ve všech oblastech.

... Vidět víc


Výzva všem evropským
vládám a institucím
     Download Výzva
      Podepsat a reagovat
      Všechny reakce

       
Zaměstnanecké vlastnictví akcií v době pandemie

Toto není první pandemie. Poprvé však ovlivňuje celý svět bez výjimky. Stejně jako všechny předchozí pandemie, i tato jednou skončí a nastane zotavení. Zatím však způsobuje velké útrapy pracujícím.

Tato situace je však velmi příznivá pro rozvoj zaměstnaneckého vlastnictví akcií.

Abychom se dokázali se situací účinně vyrovnat, musíme spojit síly, jednat solidárně, společně uspějeme. To jsou právě rysy zaměstnaneckého vlastnictví akcií.

Mnoho firem trpí, naráží na vážné problémy s likviditou a snaží se snížit mzdové náklady, aby si se situací poradily. To lze kompenzovat přidělením akcií zaměstnancům, zejména když ceny akcií klesly. Zdanění by této kompenzaci nemělo bránit, mělo by ji podporovat. To je i cíl „iniciativy pro zaměstnaneckou participaci“ v Německu (viz www.mitarbeiterbeteiligung.de).

Mnoho firem je navíc vystaveno riziku bankrotu. Abychom si s tím poradili, je načase prosazovat další prvek ekonomické demokracie, převzetí firem zaměstnanci. Existuje mnoho vyzkoušených vzorů - zaměstnanecká družstva, sociedades laborales, trusty zaměstnaneckého vlastnictví,  plány ESOP, které jsou nepochybně účinnější.

Konečně, mnoho firem zůstává zdravých, ale musí se vypořádat s dočasnou ztrátou hodnoty svých aktiv a přicházejícími požadavky při návratu do fungování v nových podmínkách. Zde také distribuce akcií zaměstnancům může být silným faktorem úspěchu nás všech.

Ve všech těchto situacích by daně a veřejná politika neměly bránit, ale měly by podporovat a usnadňovat.

Vyzýváme všechny evropské vlády a instituce, aby v tomto smyslu jednaly.

   PODEPSAT A REAGOVAT         Podepište toto odvolání nebo pridejte vlastní reakci a komentáre


   VŠECHNY REAKCE

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.