Subskrybuj  /  Wypisz się  /  Członkostwo                                            


EFES NEWSLETTER - LUTY 2024

 Wyniki społeczno-środowiskowe

Właśnie opublikowano nowe wyniki badań prowad-zonych w oparciu o wiele baz danych przez zespół holenderskich naukowców – Geert Braam, Erik Poutsma, Roel Schouteten i Beatrice van der Heijden. Dotyczyły one akcjonariatu pracowni-czego oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSP).

Uzyskane w oparciu o europejskie dane panelowe wyniki pokazują pozytywny i znaczący opóźniony wpływ planów własności akcji na wyniki przedsiębiorstw w zakresie CSP.

Wyniki pokazują również, że pozytywny wpływ szeroko zakrojonego akcjonariatu pracowniczego na CSP jest tym większy, im większy pakiet akcji firmy należy do pracowników. To z kolei wskazuje, że akcjonariat pracowniczy zwiększa orientację przedsiębiorstwa na długoterminowe tworzenie zrównoważonej wartości. Wyniki te sugerują, że formalna współwłasność może tworzyć zbiorowe poczucie długoterminowej psycho-logicznej własności i zaangażowania.

Wynikające z tego większe zaangażowanie pracow-ników wzmacnia ich zaangażowanie w ochronę przedsiębiorstwa przed zagrożeniami dla reputacji w zakresie CSP.

Wyniki te sugerują również, że akcjonariat pracowniczy zwiększa długoterminowe zoriento-wanie przedsiębiorstwa na interesariuszy wewnętrznych, co ma wpływ na wyniki, nie tylko te ekonomiczne.

Pełna publikacja: 
Employee Financial Participation and Corporate Social and Environmental Performance:
Evidence from European Panel Data

Recenzja prasowa
Mamy wybór 18 niezwyklych artykulów w 6 krajach w styczniu 2024 r: Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia, Wielka Brytania, USA.
Germany: The new Future Financing Act is in force since January 1st to promote employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Repsol.
France: CFDT Union wants to strengthen employee share ownership practices in France. Workers' cooperatives are still the most effective way for business transmission to employees in France. CFE-CGC Union takes stock of 16 years of action for employee share ownership at Orange.
Netherlands: The multiple forms of employee share ownership and financial participation in the Netherlands.
UK: Employee ownership is an ethical way to exit your business. Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Westbrook Metals, Wyatt Marketing, Accept Cards Payments, Helensburgh Toyota, Optagon Roofing, Milestone Creative Agency, Bain and Gray Recruitment, Action Communications.
USA: ESOP (Employee Stock Ownership Plan) and ESPP (Employee Share Purchase Plan) are the two main forms of employee share plans in the world, - which differences? DH Technologies switches to an ESOP plan.

Pełny przegląd prasy dostępny jest na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/January.htm 

 


Twoja pomoc

Czemu?
Kwota w Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000   Z powazaniem

 

 
 

Marc Mathieu
Sekretarz Generalny
EUROPEJSKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.