Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ÚNOR 2024

 Sociální a environmentální výkonnost

Právě byly zveřejněny nové výsledky výzkumu, za nímž stojí tým nizozemských výzkumníků – Geert Braam, Erik Poutsma, Roel Schouteten a Beatrice van der Heijden – a který se opírá o několik databází. Jedná se o vlastnictví akcií zaměstnanci a sociální a environmentální výkonnost podniku.

Zjištění ukazují pozitivní a významné pozdější dopady programů vlastnictví akcií na sociální výkonnost podniků (SVP) na základě evropských panelových dat.

Výsledky také ukazují, že pozitivní vliv širokého zaměstnaneckého vlastnictví akcií na SVP se zvyšuje, pokud zaměstnanci vlastní větší podíl ve společnosti, což znamená, že zaměstnanecké vlastnictví akcií zvyšuje orientaci společnosti na vytváření dlouhodobě udržitelných hodnot.

Tato zjištění naznačují, že formální spoluvlastnictví může vytvářet kolektivní pocit dlouhodobějšího psychologického vlastnictví a závazku. Výsledné silnější zapojení zaměstnanců posiluje jejich zájem chránit firmu před ohrožením pověsti ve spojitosti s SVP.

Z těchto zjištění také vyplývá, že vlastnictví akcií zaměstnanci posiluje dlouhodobou orientaci společnosti na interní zainteresované strany, což má dopad na výsledky nad rámec čistě ekonomické výkonnosti.

Úplný text publikace: 
Employee Financial Participation and Corporate Social and Environmental Performance:
Evidence from European Panel Data

Přehled tisku
V lednu 2024 máme výběr 18 pozoruhodných článků ve 6 zemích: Nemecko, Španelsko, Francie, Nizozemsko, Velká Británie, USA.
Germany: The new Future Financing Act is in force since January 1st to promote employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Repsol.
France: CFDT Union wants to strengthen employee share ownership practices in France. Workers' cooperatives are still the most effective way for business transmission to employees in France. CFE-CGC Union takes stock of 16 years of action for employee share ownership at Orange.
Netherlands: The multiple forms of employee share ownership and financial participation in the Netherlands.
UK: Employee ownership is an ethical way to exit your business. Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Westbrook Metals, Wyatt Marketing, Accept Cards Payments, Helensburgh Toyota, Optagon Roofing, Milestone Creative Agency, Bain and Gray Recruitment, Action Communications.
USA: ESOP (Employee Stock Ownership Plan) and ESPP (Employee Share Purchase Plan) are the two main forms of employee share plans in the world, - which differences? DH Technologies switches to an ESOP plan.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/January.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.