Subscribe  /  Unsubscribe  /  Membership                                            


EFES NEWSLETTER - FEBRUARI 2024

 Sociale en milieuprestaties

Een team van Nederlandse onderzoekers - Geert Braam, Erik Poutsma, Roel Schouteten en Beatrice van der Heijden - heeft onlangs nieuwe onderzoeks-resultaten gepubliceerd die gebaseerd zijn op meerdere databanken. Het gaat over aandeelhouder-schap van werknemers en de sociale en milieuprestaties van ondernemingen.

De bevindingen tonen positieve en significante vertraagde effecten van aandeelhouder-schapsregelingen op de sociale prestaties van ondernemingen (CSP), gebaseerd op Europese panelgegevens.

De bevindingen laten ook zien dat het positieve effect van breed opgezet aandeelhouderschap van werknemers op de CSP groter is naarmate de werknemers een groter aandeel in de onderneming bezitten, wat erop wijst dat aandeelhouderschap van werknemers de gerichtheid van een onderneming op duurzame waardecreatie op de lange termijn vergroot.

Deze bevindingen suggereren dat formeel mede-eigenaarschap kan leiden tot collectieve gevoelens van psychologisch eigenaarschap en betrokkenheid op de langere termijn. De resulterende sterkere betrokkenheid van werknemers versterkt hun belangen om de onderneming te beschermen tegen bedreigingen van de reputatie in termen van CSP.

Deze bevindingen suggereren ook dat aandeel-houderschap van werknemers de interne oriŽntatie op lange termijn naar de belanghebbenden van een onderneming vergroot, met een impact op de resultaten die verder gaat dan alleen de economische prestaties.

De volledige publicatie: 
Employee Financial Participation and Corporate Social and Environmental Performance:
Evidence from European Panel Data

Persoverzicht
Een selectie van 18 opmerkelijke artikelen in 6 landen in januari 2024: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, VK, VS.
Germany: The new Future Financing Act is in force since January 1st to promote employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Repsol.
France: CFDT Union wants to strengthen employee share ownership practices in France. Workers' cooperatives are still the most effective way for business transmission to employees in France. CFE-CGC Union takes stock of 16 years of action for employee share ownership at Orange.
Netherlands: The multiple forms of employee share ownership and financial participation in the Netherlands.
UK: Employee ownership is an ethical way to exit your business. Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Westbrook Metals, Wyatt Marketing, Accept Cards Payments, Helensburgh Toyota, Optagon Roofing, Milestone Creative Agency, Bain and Gray Recruitment, Action Communications.
USA: ESOP (Employee Stock Ownership Plan) and ESPP (Employee Share Purchase Plan) are the two main forms of employee share plans in the world, - which differences? DH Technologies switches to an ESOP plan.

The full press review is available on:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/January.htm 

 


Your support

Why?
Amount in Euro:A political roadmap for employee ownership in Europe

The EFES needs more members. Download the EFES membership form

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribution: 200.000

   With best regards

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.