|  Strona glówna  |  Co nowego |  About us  |  O akcjonariacie pracowniczym  |  Linki  |  Aktualnosci  |  Co robimy  |  
 
 
 

 AKTUALNOSCI

  Maj 2021 -  Kampania dezinformacyjna we Francji

W ostatnich miesiącach na świecie zawieranych jest coraz więcej transakcji wykupu firm przez pracowników. Jest to wynikiem pandemii. W następstwie kryzysu wielu właścicieli z sektora MŚP ma teraz inne spojrzenie na życie i chce przekazać swoje firmy pracownikom.
Obecnie w Wielkiej Brytanii codziennie jedna firma z sektora MŚP jest przekazywana pracownikom, co daje średnio 85 osób dziennie. Codziennie jedna mała firma! Pracownicy stają się większościowymi udziałowcami firmy i zwykle posiadają nawet 100% jej udziałów, jak to ma miejsce w przypadku SCOP – spółdzielni pracowniczych we Francji.
Dzieje się tak dzięki programom akcjonariatu pracowniczego ESOP i ich brytyjskiej odmianie – EOT (Pracowniczym Funduszom Powierniczym).
Nie są one tożsame z programami zakupu akcji, jakie znamy z dużych firm w Paryżu. Pracownicy nie muszą inwestować swoich oszczędności. Co więcej nie mogliby oni wykupić swojej firmy. Dzięki temu w modelu ESOP pracownicy osobiście nie ponoszą ryzyka finansowego.
W kilku krajach ruch spółdzielczy jest jednym z pionierów w zakresie ESOP w sektorze MŚP. To samo dotyczy ruchu związkowego. Na przykład w Walii działa Wales Co-operative Centre , a w Szkocji agencja Co-operative Development Scotland.
Z kolei we Francji mamy obecnie do czynienia z zaskakującym zjawiskiem. W istocie ESOP zyskał we Francji poparcie dzięki kampanii dezinformacyjnej zorganizowanej przez prasę i lobby polityczne.
Kampania ta prowadzona jest przez FAS – organizację zrzeszającą w dużych grupach w Paryżu kilkanaście aktywnych stowarzyszeń pracowników będących akcjonariuszami firm. Dowiedz się więcej


Supermenteur  


  Maj 2021 -   Nowe ustawodawstwo w Niemczech

Nowa ustawa o akcjonariacie pracowniczym została uchwalona przez Bundestag 22 kwietnia br. Jest to znaczący postęp. Zwiększono zachęty podatkowe, mnożąc je przez cztery, czyli do kwoty 1 440 euro na osobę rocznie. Możemy się spodziewać, że znacznie więcej firm, zarówno tych dużych, jak i z sektora MŚP oraz startupów, wprowadzi programy akcjonariatu pracowniczego. Proces podejmowania decyzji politycznych w Niemczech nagle przyspieszył. Nadal jednak daleko nam do zaleceń praktyków i standardów międzynarodowych (zobacz nasz przegląd prasy). Więcej informacji


  Marzec 2021 -   Francja – historia sukcesu

Od początku roku w Wielkiej Brytanii coraz szybciej rośnie liczba tworzonych Employee Ownership Trusts.

W tym tempie liczba firm przekazywanych pracownikom podwoi się w tym roku do 600 lub 700. Wprowadzenie systemu funduszy w kwietniu 2014 r., czyli zaledwie kilka lat temu, zakończyło się sukcesem.

Dla porównania Francja w 2006 r. wprowadziła system "FCPE de reprise" (przejmujących funduszy wzajemnych).

Również we Francji liczba zakładanych funduszy gwałtownie rośnie. W istocie w latach 2006-2020 miały miejsce tylko dwa przypadki przeniesienia przedsiębiorstwa do przejmujących funduszy wzajemnych, ale liczba ta może się potroić w 2021 r., tj. wzrosnąć o ponad 50%.

To plasowałoby Francję blisko ponad 100% wzrostu spodziewanego w Wielkiej Brytanii i w każdym razie w znacznie lepszej sytuacji niż wszystkie inne kraje europejskie.

FCPE de reprise działają w taki sam sposób, jak fundusze wzajemne, które odnoszą sukcesy w dużych przedsiębiorstwach. W obu przypadkach są to programy zakupu akcji przez pracowników.

W ramach programów zakupu akcji zachęca się pracowników do inwestowania części swoich oszczędności w akcje firmy. W tym celu korzystają z zachęt (rabaty cenowe, dofinansowanie z firmy, ulgi podatkowe). Programy te są dobrze dostosowane do dużych firm, których wielkość jest czynnikiem ograniczającym ryzyko finansowe.

Z drugiej strony zakup udziałów w MŚP jest operacją znacznie bardziej ryzykowną. A inwestycja pracowników w MŚP jest zazwyczaj dokonywana podczas przenoszenia firmy, więc znaczna jej część, często 100%, musi zostać zakupiona. Ogólnie rzecz biorąc, oszczędności pracowników nie są wykorzystywane do przeprowadzania takiej operacji.

Kraje, które odniosły największy sukces w organizowaniu akcjonariatu pracowniczego w MŚP, to te, które przyjęły mechanizmy finansowe różniące się znacznie od programów zakupu akcji.

Programy ESOP w Stanach Zjednoczonych i Employee Ownership Trusts w Wielkiej Brytanii nie są programami pracowniczymi zakupu akcji.  Pracownicy nie podejmują ryzyka inwestowania swoich własnych oszczędności. Te programy akcjonariatu pracowniczego są zatem o wiele mniej ryzykowne. A jednak pozwalają pracownikom stać się właścicielami swojej firmy, często w 100%.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie same mechanizmy finansowe zostały przyjęte we Francji. Nic poważnego nie stoi na przeszkodzie, aby wdrożyć skuteczną politykę w zakresie akcjonariatu pracowniczego w MŚP, zapowiadając tym samym nową historię sukcesu we Francji.

Więcej informacji       

 

 

 


 

 

Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie:

EFAP - EUROPJESKA FEDERACJA AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
Celem EFESu jest dzialanie jako organizacja zrzeszajace pracowników - wlascicieli i wszystkie osoby, spólki, zwiazki zawodowe, ekspertów, badaczy i instytucje chcace promowac wlasnosc i partycypacje pracownicza w Europie.