NOVINKA

  Únor 2022 - Katastrofa v Norsku

A je to tu. Od 1. ledna zrušila nová norská vláda veškeré programy na podporu vlastnictví zaměstnaneckých akcií.
A tak je čas toto téma otevřít na politické úrovni. Co se dá dělat? Existuje nějaká alternativa? Jak říkával dříve velmi populární belgický premiér: „Nejdříve jednám, až pak myslím.“
Pro norskou socialistickou stranu představovalo zaměstnanecké vlastnění akcií jeden z principů nerovnosti. A tak si řekla, že je nahradí daňovým zvýhodněním akciových opcí ve startupech, bude to jistě mnohem rovnostářštější.
V Evropě jsme v současnosti svědkem maximální politické podpory pro startupy.
Euro komisař Thierry Breton se na nás v nedávné době v Evropské komisi obracel v podobném tónu.  Zdůraznili jsme zpoždění Evropy ve vlastnictví zaměstnaneckých akcií v malých a středních podnicích, potřebu u nás zavést finanční nástroje přizpůsobené převodu podniků na zaměstnance. Přiměl nás říct: „The job is done“, tedy práce je hotová: během několika měsíců jsme zavedli evropskou strategii, která plánuje podporovat využívání akciových opcí ve startupech.
Cílem této evropské strategie (EU Startup Nation Standard) je v zásadě žádat členské státy, aby začaly jednat, jak se teď děje zjevně i v Norsku.
Odpověděli jsme, že strategie zaměřená na 20 až 30 000 evropských startupů nemůže uspokojit potřeby evropských malých a středních podniků. Evropská unie totiž v současnosti obsahuje dva miliony malých a středních podniků zaměstnávajících 50 milionů lidí (nepočítáme-li 23 milionů mikropodniků, které rovněž zaměstnávají téměř 50 milionů).
S takovým přístupem si můžeme říci, že na Mars nemusíme lítat raketami, jelikož už máme velmi kvalitní elektrokola.
V Norsku se nad výše zmíněným tématem alespoň rozhořela živá diskuse, jak můžete vidět v našem přehledu tisku.


  Leden 2022 - Plány modelu

Co je vlastnictví zaměstnaneckých akcií? K vlastnictví zaměstnaneckých akcií dochází, když zaměstnanci mají podíl na kapitálu společnosti, která je zaměstnává. Začíná tím, že jeden zaměstnanec vlastní jednu akcii a může se rozšířit až na 100 % všech zaměstnanců.

Na celém světě existuje malý počet modelových plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií (avšak s mnoha variacemi v závislosti na konkrétní legislativě každé země). Tyto plány jsou víceméně přizpůsobeny startupům nebo mikropodnikům, malým a středním podnikům či velkým společnostem.

Stejně jako firemní vlastnictví obecně lze vlastnictví zaměstnaneckých akcií rozdělit do dvou hlavních kategorií: přímé individuální vlastnictví akcií a nepřímé kolektivní vlastnictví akcií:


Přímé vlastnictví akcií jednotlivých zaměstnanců je nejtradičnější a nejznámější formou. K jeho dosažení zaměstnanec využívá část svých úspor nebo finančních prostředků na nákup akcií společnosti, čímž přebírá osobní riziko. To je možné v rámci různých typů plánů. Tato kategorie plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií je prakticky jediná svého druhu v kontinentální Evropě.

Nepřímé kolektivní vlastnictví zaměstnanců je v Evropě praktikováno velmi málo (kromě Spojeného království). To vysvětluje, proč vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v malých a středních podnicích téměř neexistuje a mimo velké společnosti je téměř neznámé. Malé a střední podniky se obecně vyhýbají zvyšování počtu akcionářů, ať už jsou zaměstnanci či nikoli. Jsou k němu nuceni až ve chvíli, kdy se společnost rozšíří.

Na druhou stranu by mohla jedna konkrétní fáze vyvolat touhu po nových akcionářích: obchodní přenos. Právě proto je teď nejlepší doba pro zavedení zaměstnaneckého vlastnictví v malých a středních podnicích. Nepřímé kolektivní vlastnictví je nejvhodnější formou převodu firmy na zaměstnance. K tomuto účelu byly navrženy plány v rámci této kategorie (ESOP, EOT). Umožňují zaměstnancům nabýt vlastnictví jejich společnosti, často i 100%, aniž by museli vyčerpat své úspory nebo osobní finance - tedy bez osobního rizika.

Plány nepřímého kolektivního vlastnictví zaměstnanců (ESOPs, EOTs) usnadňují převod společností na zaměstnance, čehož mohou schémata přímého individuálního vlastnictví akcií dosáhnout jen s velkými obtížemi a náklady, protože úspory zaměstnanců obvykle nestačí.

Zjistete víc    

  Prosinec 2021 - Hrozba v Norsku

Vše začalo v Dánsku.

V obavách z finanční krize je v roce 2011 jedním z prvních činů nové dánské vlády (Helle Thorning-Schmidtová, sociální demokratka) zastavit všechny pobídky pro programy zaměstnaneckých akcií. O pět let později, a to v roce 2016, jeden z prvních činů nové dánské vlády (Lars Rasmussen, konzervativně-liberální) směřuje k jejich uvedení do původního stavu.

Ale nic se nestalo. Fatální politická nestabilita. Reinvestice do nových zaměstnaneckých akciových plánů se nekoná, firmy jsou rozčarované.

Dnes je v Dánsku opět sociálně-demokratická vláda. Ta si přeje podporovat „demokratické“ podniky.

A teď k Norsku.

V Evropě není zrovna tou nejlepší zemí pro rozvoj programů zaměstnaneckých akcií, nachází se zde jen 40 000 zaměstnaneckých akcionářů, z nichž pouze přibližně 10 % tvoří zaměstnanci velkých podniků. Aby se země vyrovnala ostatním zemím, rozhodla se norská vláda v roce 2021 navýšit pobídky pro programy zaměstnaneckých akcií.

Ale v mezičase přišly volby. Nová vláda je sociálně-demokratická. A jaké překvapení, dochází ke změně plánu. Nyní se jedná o zrušení veškerých daňových pobídek pro programy zaměstnaneckých akcií, které jsou považovány za zdroj nerovností.

Přesto je však dávno známo, že programy zaměstnaneckých akcií nepřinášejí prospěch jen svým příjemcům a podnikům, ale obecně jsou výhodné pro celou populaci a přispívají ke zvýšení kvality života.

V norském tisku proti sobě stojí argumenty pro a proti, organizace a odbory jsou rozděleny, ...

Viz přehled tisku    


  Listopad 2021 - Go Ape Adventure Forest - Nová společnost ve SK vlastněná svými zaměstnanci


Zakladatelé Rebecca a Tristram Mayhewovi oznámili 23. října 2021, že 90 % akcií společnosti Go Ape bude převedeno do zaměstnaneckého svěřeneckého fondu pro současné i budoucí zaměstnance. Zbývajících 10 % firmy zůstane v majetku Rebeccy a Tristrama.

Od svého založení roku 2002 prošla společnost Go Ape stejně mohutným růstem jako prales po dešti. Za 20 let svojí existence se stala společností umožňující lidem prožít lesní dobrodružství v 35 lokalitách po celé Británii a získala celou řadu ocenění. Ročně přivítá více než jeden milion zákazníků a ve Spojeném království má přes 1000 zaměstnanců. Go Ape rozšířila svoji působnost také za oceán, kde působí v 16 amerických státech.

Jaká je nová struktura řízení společnosti Go Ape?

Před převodem většiny akcií do zaměstnaneckého svěřeneckého fondu ve prospěch všech zaměstnanců společnosti sepsali její zakladatelé prohlášení o cílech, které udává směr, jímž by se společnost měla ubírat. Toto prohlášení nese název „Přání zakladatelů“ (The Founders’ Wishes).

Je založené na klíčových hodnotách, které určovaly směřování a rozhodování společnosti Go Ape během jejích prvních 20 let.

Další informace najdete na stránce  The Founders' Wishes   

  Ríjen 2021 - Koalice 1BY30

Ve Spojeném království vzniká koalice. Sdružuje přední organizace družstevního hnutí a zaměstnaneckého vlastnictví – Co-operatives UKEmployee Ownership Association.

Vedou kampaň 1 by 30 - the one milllion owners: Milion zaměstnaneckých vlastníků v britských malých a středních podnicích do roku 2030.
Více než v celé dnešní Evropské unii.

V posledních letech se ve Spojeném království zvýšila poptávka po odborném poradenství a podpoře v oblasti zaměstnaneckého vlastnictví. Proto koalice založila projekt The Ownership Hub.

The Ownership Hub vyvíjí zdroje a školení pro profesionální poradce, aby mohli podporovat podnikatele a podniky při zavádění zaměstnaneckého vlastnictví a zaměstnaneckých družstev v různých fázích životního cyklu podniku.
Zaměstnanecká družstva jsou zavedeným modelem pro vytváření podniků, které jsou od počátku vlastněny zaměstnanci. Model družstva je také často využíván mladými podniky k brzkému přechodu na zaměstnanecké vlastnictví.
Kromě toho startupy často využívají systémy zaměstnaneckých akcií, zejména akciové opce.

Naproti tomu v rámci majetkového nástupnictví je situace zcela odlišná. Pro převod podniku na zaměstnance jsou v mnoha případech nejefektivnější systémy ESOP/EOT.

Více informací naleznete na stránce   The Ownership Hub

 

 


  Zárí 2021 - Vlastnictví zaměstnanci pohání skotské hospodářské zotavení

Skotská vláda doufá, že se země stane do roku 2030 domovem na 500 společností vlastněných zaměstnanci v porovnání s jen o něco více než 100, které již přešly do vlastnictví zaměstnanců v současnosti. Desítky tisíc nových vlastníků z řad zaměstnanců.

Jsou svědky skutečného probuzení, protože výhody, jež přináší podniky vlastněné svými zaměstnanci, jsou nejen osobní, ale rovněž díky skutečnosti, že pracovní místa, bohatství a talent zůstanou ve Skotsku. Vlastnictví zaměstnanci je součástí dlouhodobé obnovy z pandemie koronaviru, kterou nelze přehlížet.

Na vlastnictví zaměstnanci přechází zejména podnikatelé nebo rodinné podniky v rámci svých plánů obchodních postupů.

Jaké jsou výhody pro prodávající? Jaké jsou přínosy pro zaměstnance?

Podívejme se na fakta: V naší tiskové zprávě najdete v britském tisku desítky skutečných případů a svědectví.

Zjistěte víc   

 

 

 

  Červenec 2021
   
Meld Studios  -  První australská společnost vlastněná svěřeneckým fondem zaměstnanců

Máme novou vlastnickou strukturu!

Po roce ovlivňování australské legislativy s potěšením převádíme vlastnictví naši společnosti do svěřeneckého fondu zaměstnanců.
Jedná se o obrovský milník v dějinách společnosti Meld a v dějinách vlastnictví společností v Austrálii.

Co znamená vlastnictví svěřeneckým fondem zaměstnanců?

Technicky je vlastnictví svěřeneckým fondem zaměstnanců, neboli EOT:
Svěřenecký fond vytvořený společností pro udržení kapitálu jménem svých zaměstnanců, přičemž fond vlastní obvykle všechny – nebo alespoň většinu – akcií.

V praxi EOT znamená, že:

·  časem převedeme akcie našich tří zakladatelů (vlastníků) na EOT Meld
·  obmyšlenými osobami tohoto fondu jsou všichni stálí zaměstnanci
·  Protože jsou všichni zaměstnanci společnosti Meld obmyšlenými osobami, nepřímo společnost vlastní
·  Každý zaměstnanec Meld zastává dvě funkce: vykonavatel činnosti a majitel podniku
·  Všichni zaměstnanci Meld pomocí vytvořených účastnických struktur přímo ovlivňují směřování společnosti
·  Všichni zaměstnanci Meld dostávají stejný podíl na zisku z našeho společného úsilí.

Celý příběh


  Červen 2021 -  Vlastnictví akcií zaměstnanci a postcovidová ekonomika

Spojené království hledá novou vizi zaměstnaneckých akciových plánů pro současnou dekádu.

Nedávno byla zveřejněna zpráva s doporučeními rozšíření využívání zaměstnaneckých akciových plánů v souvislosti se snahou Spojeného království oživit ekonomiku v éře po covidu: "Podíl na úspěchu – vlastnictví akcií zaměstnanci a postcovidová ekonomika" (A Stake in Success - Employee Share Ownership and the post-Covid economy).

Stojí za ní Nadace sociálního trhu a společnost Proshare, jež jsou hlasem odvětví zaměstnaneckých akciových plánů ve Spojeném království.

Zpráva přináší několik hlavních doporučení, včetně:

•  Nutného rozšíření účasti na zaměstnaneckých akciových plánech (Share Incentive Plan), jehož klíčovou součástí může být přepracování daňově zvýhodněných akciových plánů tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro ty, kteří mají nižší příjmy. "Pravidla pro akciový pobídkový program by měla být pozměněna tak, aby umožňovala preferenční přístup k bezplatným akciím pro pracovníky s nízkými příjmy."

•  "Zavedení nového modelu vlastnictví, který podpoří vlastnictví akcií zaměstnanci tak, aby se stalo klíčovou součástí plánů nástupnictví v podnikání. Americký model ESOP by měl být přenesen do Spojeného království, přičemž svěřenské fondy zaměstnaneckého vlastnictví (Employee Ownership Trust - EOT) by měly mít možnost se změnit na model ESOP, kde jsou akcie přidělovány jednotlivým zaměstnancům, a nejsou drženy v kolektivním fondu. Přijetí EOT a ESOP v rámci plánování nástupnictví podnikatelů by mohlo časem pomoci rozšířit vlastnictví akcií zaměstnanci."

•  "Vláda musí poskytnout podporu vlastnictví akcií zaměstnanci proto, aby se stalo klíčovou součástí ekonomické agendy a příběhu v éře po covidu. Mělo by být klíčovou součástí nejen „spravedlivého oživení“, ale také plánů na řešení dlouhodobých potíží britské ekonomiky v souvislosti s její nevýraznou produktivitou."


  Kveten 2021 -  Dezinformační kampaň ve Francii

Po celém světě v posledních měsících prudce stoupá vlna akvizic podniků zaměstnanci. Jde o výsledek pandemie. V důsledku krize má nyní mnoho majitelů malých a středních podniků jiný pohled na život a chtějí své podnikání předat dál.
V současné době je ve Velké Británii každý den převáděn jeden malý nebo střední podnik na jeho zaměstnance, jejichž počet činí v průměru 85 lidí. Jedna malá firma každý den! Zaměstnanci se stávají majoritními akcionáři společnosti a obvykle drží dokonce 100 % akcií, jak je tomu v případě SCOP, zaměstnaneckých družstev ve Francii.
Je to možné díky plánu vlastnictví akcií zaměstnanců (ESOP) a jeho britské variantě EOT – zaměstnaneckým svěřenským fondům.
Nejde o totožné plány, jako jsou plány nákupu akcií, které známe u velkých společností v Paříži. Zaměstnanci nemusí investovat své úspory. Ti by navíc nebyli schopni společnost koupit. V modelu ESOP tedy zaměstnanci nepřijímají finanční riziko osobně.
V několika zemích existuje mezi průkopníky ESOP v malých a středních podnicích družstevní hnutí. Totéž platí pro odborové hnutí. Například ve Walesu existuje Velšské družstevní středisko a ve Skotsku působí agentura Družstevní rozvoj Skotska.
Současné dění ve Francii poutá značnou pozornost. Plány ESOP se ve Francii ve skutečnosti uchytily prostřednictvím dezinformační kampaně organizované tiskem a politickým lobbingem. Tuto kampaň vede organizace FAS, která sdružuje tucet aktivních sdružení akcionářských zaměstnanců do velkých skupin v Paříži. Zjistit více


Supermenteur  


  Kveten 2021 -  Nová legislativa v Německu

Nová legislativa týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií byla schválena Bundestagem dne 22. dubna. Představuje významný pokrok. Daňové pobídky jsou čtyřnásobné, tj. 1 440 EUR ročně a na osobu. Můžeme očekávat, že uvidíme mnohem více společností, které si vyberou cestu vlastnictví akcií zaměstnanci, a to jak velkých, tak i malých a středních podniků a startupů. Politické rozhodování se tak v Německu náhle zrychlilo. Zůstáváme však daleko od požadavků odborníků a mezinárodních standardů (viz náš přehled tisku). Zjistit více


  Brezen 2021 -  Příběh francouzského úspěchu

Od začátku roku počet Employee Ownership Trusts (fondů vlastnictví akcií zaměstnanc)i ve Velké Británii roste stále rychleji.

Tímto tempem se počet společností převedených na zaměstnance letos zdvojnásobí na 600 nebo 700. Od zavedení tohoto modelu v dubnu 2014, před pouhými několika lety, byl zaznamenán úspěch.

Pro srovnání, Francie zavedla v roce 2006 systém "FCPE de reprise" (přebírajících vzájemných fondů ).

Také ve Francii toto číslo prudce stoupá. Ve skutečnosti mezi lety 2006 a 2020 došlo pouze ke dvěma případům převodů společností na fondy FCPE de reprise, ale v roce 2021 by tento počet mohl vzrůst na tři, tj. o 50 %.

To by Francii přiblížilo očekávanému 100% ve Velké Británii – v každém případě by se umístila mnohem výše než všechny ostatní evropské země.

Přebírající fondy FCPE de reprise byly navrženo na stejném principu jako vzájemné fondy, které jsou tak úspěšné ve velkých společnostech. V obou případech se jedná o plány nákupu akcií zaměstnanců.

V rámci plánů nákupu akcií jsou zaměstnanci vyzváni, aby investovali část svých úspor do akcií společnosti. Za tímto účelem mohou těžit z pobídek (snížená cena, příspěvky společností, daňové bonusy). Tyto plány jsou vhodné pro velké společnosti, jejichž velikost je faktorem snižujícím finanční riziko.

Na druhou stranu nákup akcií malého a středního podniku je mnohem riskantnější operací. Investice zaměstnanců do malého a středního podniku se obvykle provádí během převodu společnosti, takže je třeba koupit významnou část společnosti, často 100 %. Úspory zaměstnanců se obecně nepohybují v rozsahu takové operace.

Ty země, které přijaly finanční mechanismy zcela odlišné od plánů nákupu akcií, byly nejúspěšnější při organizování politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích.

Plány ESOP ve Spojených státech a Employee Ownership Trusts ve Velké Británii se nerovnají plánům nákupu akcií zaměstnanci. Nepředstavují riziko investice osobních úspor. Tyto zaměstnanecké podílové plány jsou proto mnohem méně riskantní. A přesto umožňují zaměstnancům, aby se stali vlastníky jejich společnosti, často 100%.

Nic nebrání tomu, aby byly stejné finanční mechanismy přijaty ve Francii. Nic vážného nestojí v cestě zavedení účinné politiky vlastnictví akcií zaměstnanci v malých a středních podnicích, což může znamenat nový francouzský příběh úspěchu. Více informací       

  

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 Fax: +32(0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.