Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - BREZEN 2023

 Jackpot

100 000 eur pro každého z 1 000 akcionářů z řad zaměstnanců společnosti La Redoute!

Jak je patrné z přehledu tisku, tato informace vyvolává ve Francii a okolních státech velký rozruch.

Příběh začíná v roce 2013, kdy je La Redoute na pokraji bankrotu. Společnost tak převzali zaměstnanci, z nichž tisíc do ní investovalo několik desítek eur. Dnes se jim podařilo společnost postavit zpátky na nohy a Galeries Lafayette nabízí miliony za její odkup.

Jedná se o velmi vysoké částky, které jsou pro naši geografickou oblast neobvyklé. Na rozdíl od kontinentální Evropy jsou však běžné v anglosaských zemích, kde je zaměstnanecké vlastnictví v malých a středních podnicích velmi rozšířené. Tento trend je viditelný při odchodu účastníků zaměstnaneckých akciových plánů ESOP do důchodu nebo v případě uvedení akcií na veřejný trh.

Doufejme, že i v Evropě se rozšíří tento trend a zaměstnanecké vlastnictví se prosadí i v evropských malých a středních podnicích.

Úspěch zaměstnaneckého vlastnictví však nevznikne náhodně či mávnutím kouzelného proutku. Stojí za ním invence, práce a motivace zaměstnanců, kteří jsou zároveň spolumajiteli firmy. A navíc je tu prémie za ovládání, kterou je kupující ochoten nabídnout za získání kontroly nad společností, tedy 100 milionů, jež nabídla společnost Galeries Lafayette za La Redoute.

Je správné, aby se zaměstnanci vzdali kontroly nad svou společností výměnou za velký balík peněz? To ukáže čas.

Ještě stále máme v živé paměti případ úspěšných členů odborů, kteří spolu se svými kolegy ovládali 10 % středně velké irské banky. Byli největším akcionářem. Neodolali však cenové nabídce Royal Bank of Scotland za své akcie. Bohužel brzy zjistili, že 1% podíl v RBS nemá žádnou váhu. A tak tento příběh skončil velmi špatně.

Přehled tisku
V únoru 2023 máme výběr 26 pozoruhodných článků ve 9 zemích: Kanada, Nemecko, Španelsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Velká Británie, USA.
Canada: The Canadian Employee Ownership Coalition is calling on the federal government to make Employee Ownership Trusts a reality in its Budget 2023 as it is in the USA and in the UK.
Germany: 85% of employee share plans generate at least a 50% return over ten years.
France: The 1,000 employee shareholders of La Redoute will share 100 million euros.
Luxembourg: Is the jackpot for employee shareholders of La Redoute possible in Luxembourg?
Netherlands: The STAK is for long the equivalent of the Employee Ownership Trust in the Netherlands; however its use for business transfers has been lost.
Norway: Annual employee share purchase plan for Veidekke.
Spain: New trouble for Mondragon as two industrial co-ops leave the Group.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Harper McDermott, Archway Veterinary Centre, Warrant Group, Kudos Records, Livingston James, Warwick Auctioneers, Connick Tree Care, TwoTwenty Staircases, Talk Training, Sewell Estates, Hanson Buildings.
The great resources of European lobbying for stock options in startups.
USA: How an ESOP works. A new model: Private equity and employee ownership.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/February.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.