Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - RÍJEN 2022

  Polemika týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií

Je známo, že vlastnictví zaměstnaneckých akcií přináší pozitivní výsledky. To je prokázaný fakt. Vlastnictví zaměstnaneckých akcií má však mnoho podob (existuje asi deset základních modelů).

Ideologický a politický původ vlastnictví zaměstnaneckých akcií je ještě rozmanitější. Přehled zastánců vlastnictví zaměstnaneckých akcií sahá od Margaret Thatcherové přes Ronalda Reagana, Charlese de Gaulla až po Karla Marxe nebo Michaila Bakunina. A pokud jde o odpůrce, ty lze stejně dobře najít v řadách anarchistů, marxistů, gaullistů, ultraliberálů i konzervativců. Do obou táborů lze samozřejmě zařadit i Donalda Trumpa.

Pokud jde o nás, musíme v co největší míře rozlišovat mezi fakty a záměry, motivacemi, interpretacemi, ideologiemi a partikularismy.

Ještě nikdy nebylo rozdělení bohatství a vlastnická struktura podniků tak zdemokratizováno jako dnes. Miliardy lidí na celém světě k nim mají nyní přístup prostřednictvím bank, penzijních fondů, investičních fondů a dalších.

Oproti tomu vlastnictví zaměstnaneckých akcií je stále relativně méně rozšířené

Na toto téma se vedou stále větší spory, zejména v USA (viz přehled tisku v tomto měsíci). Vychází ze stále častějšího rozhodnutí velkých fondů soukromého kapitálu zahrnout do svých finančních plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií. Fond KKR a jeho šéf Pete Stavros to vyjadřují jasně ("Greater employee ownership can make work fairer").

Na druhou stranu historičtí zastánci vlastnictví zaměstnaneckých akcií vidí tuto ochotu podílet se na majetkové účasti zaměstnanců s nelibostí. Považují to za vměšování. Argumentují proti financím, za návrat ke komunitnímu duchu, k místním kořenům. Corey Rosen, zakladatel ústřední organizace pro vlastnictví zaměstnaneckých akcií v USA, National Center for Employee Ownership, vyjadřuje tento názor v nové knize (Ownership: Reinventing Companies, Capitalism, and Who Owns What). Doporučujeme si knihu přečíst.

Přehled tisku
V zárí 2022 máme výběr 34 pozoruhodných článků ve 6 zemích: Španelsko, Francie, Irsko, Itálie, Velká Británie, USA.
France: Complaint in court at EDF. New employee share plans for Engie, for Léon Grosse, for Veolia Environnement, Michelin, Capgemini, Valeo, Spie. Receivership for Scopelec, the largest workers' cooperative in France. Involving employees in corporate governance, a French (and not German) invention.
Ireland: Ireland lags behind rivals for employee share schemes.
Italy: The various forms of employee share ownership.
Spain: New employee share plan for Michelin.
UK: Every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the cases of:
Highland Ecology and Development, Shuttle Buses, Britsafe, ShapeBlue. Share options explained: the essential guide for UK startups.
USA: What is an ESOP? Can employee ownership help save capitalism from itself? Employee ownership programmes are gaining traction in the private equity industry.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/September.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.