Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ZÁRÍ 2021

Vlastnictví zaměstnanci pohání skotské hospodářské zotavení

Skotská vláda doufá, že se země stane do roku 2030 domovem na 500 společností vlastněných zaměstnanci v porovnání s jen o něco více než 100, které již přešly do vlastnictví zaměstnanců v současnosti. Desítky tisíc nových vlastníků z řad zaměstnanců.

Jsou svědky skutečného probuzení, protože výhody, jež přináší podniky vlastněné svými zaměstnanci, jsou nejen osobní, ale rovněž díky skutečnosti, že pracovní místa, bohatství a talent zůstanou ve Skotsku. Vlastnictví zaměstnanci je součástí dlouhodobé obnovy z pandemie koronaviru, kterou nelze přehlížet.

Na vlastnictví zaměstnanci přechází zejména podnikatelé nebo rodinné podniky v rámci svých plánů obchodních postupů.

Jaké jsou výhody pro prodávající? Jaké jsou přínosy pro zaměstnance?

Podívejme se na fakta: V naší tiskové zprávě najdete v britském tisku desítky skutečných případů a svědectví.

Zjistěte víc   

Přehled tisku
V cervenci a sprnu 2021 máme na výběr 35 pozoruhodných článků v 9 zemích: Austrálie, Belgie, Švýcarsko, Francie, Nemecko, Madarsko, Velká Británie, USA, Jižní Afrika.
Austrálie: Nový model Trusted Ownership Trust přistává v Austrálii.
Belgie: Vlastnictví zaměstnaneckých akcií reaguje na trojí problém: spravedlnost, kupní síla, důchody.
Švýcarsko: Stále více zaměstnanců se účastní společnosti svého zaměstnavatele.
Francie: Panorama ERES: Zaměstnanecké vlastnictví akcií v SBF120 odolává krizi 2020. První plán zaměstnaneckých akcií pro Rémy Cointreau. Ve Francii se šíří model nadace akcionářů. Silný výkon vlastnictví zaměstnaneckých akcií v nekótovaných společnostech.
Německo: Nová legislativa týkající se vlastnictví zaměstnaneckých akcií vstoupila v platnost 1. července, přičemž hranice osvobození od daně ve výši 360 EUR se zvýšila na 1 440 EUR ročně.
Maďarsko: Nová legislativa byla odhlasována v June.
UK: Každý den je nový SME převeden na Trust zaměstnaneckého vlastnictví. Zájem o vlastnictví zaměstnanců dosáhl během pandemie rekordních maxim. Zaměstnanecké vlastnictví pohánějící skotské ekonomické oživení.
USA: Plán zaměstnaneckých akcií (ESOP) je v letošním roce stále populárnější.
Jižní Afrika: Úspěšné vlastnictví zaměstnanců pro důl Arnot.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/August.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000












































   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.