Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 4/2018

 Reprezentace zaměstnanců ve výborech

Reprezentace zaměstnanců ve správních radách (výborech) je obvyklá v mnoha velkých evropských společnostech, a to buď v představenstvech nebo v dozorčích radách.

Reprezentace zaměstnanců v těchto výborech je ve Francii vysoce sofistikovaná. Celkem jsou zástupci zaměstnanců  přítomni ve správních radách, které pokrývají 66% zaměstnanosti ve velkých francouzských společnostech.

Jedná se o odborová sdružení ve výši 59% a dělnické rady 32% prostřednictvím zástupců zaměstnanců akcionářů (zatímco v 25% případů jsou zastoupeny oba svazy nebo pracovní rady a zaměstnanci akcionáři). Více viz

 

 První Institut pro studium vlastnictví zaměstnanců je na světě

Rutgers School of Management (New York) uvádí na trh první akademický institut pro studium vlastnictví zaměstnanců a sdílení zisku. Nový globální výzkumný uzel bude věnován řešení ekonomické nerovnosti prostřednictvím kapitálových podílů. Rozšiřuje stávající výzkumné programy, rozvíjí slibné učence na celém světě a prozkoumá novou spolupráci, s cílem vytvořit inkluzívnější ekonomiku pro pracovníky a jejich rodiny. Více viz

Přehled tisku
V březnu 2018 zde máme výběr 36 pozoruhodných článků 36 v 7 zemích: v Belgii, Francii, Itálii, Japonsku, Polsku, Španělsku a USA.
Belgie: Výrazný pokles počtu zaměstnaneckých akcionářů v Belgii.
Francie: První elektronické vydání výroční příručky "Průvodce Zaměstnanců akcionářů". Nový plán zaměstnaneckých akcií společnosti Schneider Electric pro firmu Arkema. Dobré a špatné dny pro dělnické družstva ve Francii. Participativní management přispívá k lepšímu veřejnému zdraví za nižší náklady. Essilor: Akcionáři zaměstnanců chtějí být zastoupeni v představenstvu.
Itálie: Sdružení akcionářů zaměstnanců čelí složitým změnám u společností Italiaonline a Telecom Italia.
Japonsko: společnost Bandai Namco podporuje zaměstnanecké podíly zaměstnanců.
Polsko: Společnost Gazolina byla průkopníkem vlastnictví zaměstnanců v Polsku. Právě zde našel inspiraci francouzský generál de Gaulle.
Španělsko: Nový plán zaměstnaneckých akcií společnosti Gas Natural. Založení firmy v oblasti Murcia v roce 2017.
USA: Rutgers School of Management uvádí na trh první akademický institut pro studium vlastnictví zaměstnanců a sdílení zisku. Nedávný průzkum ukazuje, že většina zaměstnanců (76%) nikdy nevyužila své akciové opce nebo prodala akcie, které jsou součástí jejich hotovostního vyrovnání. Co je ESOP? Nový zákon Omnibus přidává silnou veřejnou podporu pro společnosti ESOPs. Mnoho nových firem se obrátilo na ESOPs.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2018/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site