Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


  ZPRAVODAJ 12/2017

  Dobrá zpráva pro všechny Evropany

Barometr oznamuje budoucnost. Pozitivní trend našeho barometru od roku 2013 oznámil návrat k růstu počtu zaměstnanců akcionářů v Evropě. Tohle se vlastně děje. Dobrá zpráva pro všechny Evropany.

Všechen nedávný politický vývoj v Evropě připravuje lepší cestu k vyšším pobídkovým opatřením pro vlastnictví akcií zaměstnanců. To potvrzuje positivní trend pozorovaný od r. 2013.

Navíc, ke dvěma existujícím schematům zaměstnaneckého vlastnictví v Rakousku bude od 1.1.2018 zavedeno schema třetí, poskytující vynětí z daně a sociální příspěvek až do 4500 EUR. Ve Francii bude v roce 2018 sociální příspěvek zaměstnavatelů na vymezené druhy akcií znovu snížen z 30 na 20%. V Irsku bude představen Program Zapojení Klíčových Zaměstnanců, vyčleněný režim pobídkových akciových opcí pro malé a střední podniky, jehož cílem je podpora malých a středních podniků s cílem přilákat zaměstnance na konkurenčním mezinárodním trhu práce a zajistit příznivý daňový režim pro akciové opce. Holandsko bude aplikovat příznivou daňovou úpravu pro inovativní start-up společnosti od 1.1. 2018. Nakonec Švédsko poskytne osvobození od daně pro akcie obdržené na vánoce, jsko výroční nebo speciální pamětní dar, a zmírnění zdanění akciových opcí v začínajících star- up společnostech. Více viz


Press review
We have a selection of 29 remarkable articles in 9 countries in November 2017: France, Germany, India, Ireland, Italy, Poland, Spain, UK, USA.
France: New employee share plans for Essilor, for Cap Gemini. Amundi launches an automated advising service for employee savings. Average holding length = 13 years for French employee shareholders. Alpine Aluminium is now a workers' co-operative.
Germany: The point about employee share ownership in Germany. Prominent German companies and organizations launched the "Berlin Appeal for more Employee Share Ownership". Hans-Böckler-Stiftung calls for higher democratisation of employee share ownership in German companies.
India: Stock options are one of the favorite methods of attracting and motivating talent in startups.
Ireland: New share options scheme for startups: Dead on arrival?
Italy: Lettera di richiamo alla Commissione europea.
Poland: On the road to legislation for employee share ownership in Poland.
Spain: International price for employee ownership in Austrian Voestalpine Group.
UK: Employees need bigger share in European startups. New companies turning to the Employee Ownership Trust scheme.
USA: What changes when employees take over a company? New companies switching to ESOPs.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2017/November.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site