Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


  ZPRAVODAJ 11/2017

  Jak to pokračuje v  Evropské komisi

Hlavní překážkou rozvoje vlastnictví akcií zaměstnanců v celé Evropě je nedostatek informací o jeho výhodách a způsobu řízení případných rizik.

V dopise evropskému komisaři opět připomínáme, že Komise je vázána zahájit evropský informační plán, aby byla zvýšena informovanost v tomto smyslu.

Část postupu k podpoře vlastnictví akcií zaměstnanců byla také přidána do Akčního plánu Unie kapitálových trhů.

Když však přišel čas na hlasování o uskutečnění rozpočtu, objevily se v Komisi některé překvapující námitky.

Dopis komisaři Marianne Thyssenové vyzývá Komisi, aby splnila své závazky. Více viz


Marianne Thyssen

Přehled tisku
Máme k dispozici výbět 37 zajímavých článků z října 2017¨ Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maroko, Polsko, Svýcarsko, Velká Británie. USA, Zimbabwe.
Francie: Proč se míra demokratizace zaměstnaneckého vlastnictví ve Francii snižuje. Zdanění plánů zaměstnaneckého vlastnictví je odrazující prvek ve Francii. Nový plán zaměstnaneckých akcií pro firmy Bouygues, Thales. Alpine Aluminium je nyní dělnické družstvo.
Německo: Významné německé společnosti a organizace zahájily "Berlínskou výzvu pro větší podporu Zaměstnaneckého vlastnictví”.
Irsko: Podpora pro začínající podniky v Irsku, protože daň z příjmu je z podílů akcií vyřazena.
Itálie: Plán zaměstnaneckého vlastnictví akcií pro “Alitalia” ?
Lucembursko: Ministr financí opustil svůj návrh na reformu režimu akciových opcí.
Maroko: Nový plán zaměstnaneckého vlastnictví pro firmy Suez a Cap Gemini.
Polsko: Na cestě k legislativě pro zaměstnanecké vlastnictví  v Polsku.
Svýcarsko. Vlastnictví akcií zaměstnanců se stále více používá ve švýcarských nově zakládaných firmách.
Velká Británie: Nové společnosti se obracejí ke schematům Trustů zaměstnaneckého vlastnictví.
USA: Nová studie ukazuje dramatický dopad vlastnictví zaměstnanců na ekonomickou prosperitu. Jak republikáni tak i a demokraté spolupracovali na vytvoření řady rozsáhlých daňových úlev pro plány vlastnictví zaměstnanců (ESOP). Nové společnosti prodané firmám ESOP.
Zimbabwe: Ve firmě Barclays dostanou zaměstnnanci 15% akcií.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2017/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site