Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES NOVINKY - ČERVEN 2016

Evropská konference

Evropská konference týkající se Evropské politiky zaměstnaneckého vlastnictví akcií (participace) se konala 19. května 2016 v Bruselu.
Konference podpořila projekt  Evropského akčního plánu ke zvýšení  povědomí o výhodách zaměstnaneckého  vlastnictví a participace  v Evropě.
Závěrečná zpráva z konference a všechny materiály jsou nyní k dispozici ke stažení zde. Download


Barometr politiky podílů zaměstnaneckého vlastnictví v evropských zemích

Růst  zaměstnaneckých podílů  a akcií přináší lepší motivaci, produktivitu, ziskovost, vyšší růst, více a lepších pracovních příležitostí. To je dobré pro všechny. Ale tento trend  záleží na politické vůli zahájit  a udržovat pozitivní rozvojovou spirálu prostřednictvím vhodných daňových pobídek.
Po roce 2008 přijaly některé evropské země negativní rozhodnutí, vedoucí k odstranění nebo snížení daňových pobídek, Tato rozhodnutí  vedla k poklesu počtu akcionářů zaměstnanců. Některé další evropské země se vydaly opačným směrem, k zavádění a používání nových nebo vyšších pobídek, které vedly k vyššímu počtu zaměstnanců akcionářů.
Před rokem 2009 ukazoval barometr pokračující růst, prakticky všechna politická rozhodnutí byla pozitivní. Negativní fáze se objevila v období let 2009 až 2013. Od té doby má většina politických rozhodnutí pozitivní vliv.


Download

Všechna tato politická rozhodnutí v různých evropských zemích, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, lze určitým  způsobem shrnout do jediného specializovaného přehledu.
To je důvodem zřízení tohoto Efes "Barometr  politiky  vlastnického podílu zaměstnanců v evropských zemích".

Download    

Přehled tisku
Máme na výběr z 32 významných článků ve 12 zemích v květnu 2016: Kanada, Dánsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Indie, Itálie, Namibie, Filipíny, Pákistán, Velká Británie, USA..
Kanada: Pivovar Beau slaví desáté narozeniny tím, že prodává společnost svým zaměstnancům, začíná příští měsíc.
Dánsko: Dánsko zavádí daňové úlevy na přidělování zaměstnaneckých podílů a akciových opcí, obdobně jako v předchozím zaměstnaneckém  systému pobídek, který byl zrušen v roce 2011.
Francie: Výhody zaměstnaneckých akcií a podílů. Zaměstnanecká družstva ve Francii.
Maďarsko: Magyar Telekom zahajuje program zaměstnaneckého vlastnictví akcií.
Irsko: Irsko se  radí o systému zdanění zaměstnaneckých akcií
Indie: Start programu Zaměstnanecké akciové opce.
Itálie: Intesa, UniCredit, Telecom Italia, Prysmianto jsou některé  italské firmy, v nichž je zavedena kultura zaměstnaneckých akci
Namibie: zaměstnanci Standard Bank mohou  vlastnit 10 procent banky.
Filipíny: zaměstnanecké vlastnictví může být provedeno různými způsoby.
Pákistán: Pokyny pro strukturování a nabízení programů zaměstnaneckých akciových opcí v roce 2016.
UK: Neúspěchy zaměstnanecky  vlastněných společností.
USA: Sada nových ESOP společností. Proč vás zakladatel NCEO Corey Rosen nutí uvažovat o prodeji svého podnikání na ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2016/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site