EKONOMICKÝ PŘEHLED O ZAMĚSTNANECKÉM VLASTNICTVÍ AKCIÍ
V EVROPSKÝCH STÁTECH V 2021

 

249 stránek
více než 100 tabulek a grafů
hlavní zjištění sčítání lidu 2021
míra demokratizace v různých zemích
seznam všech nejvýznamnějších společností
běžní zaměstnanci a vedoucí pracovníci
diskriminace v hlasovacích právech
zastoupení zaměstnanců v radách
vlastněné zaměstnancem
neuvedený v seznamu
kontrola vlastnictví
kótované společnosti
společnosti
a mnohem víc

Úplný přehled založený na databázi EFES (2.800 evropských společností, které shromažďují 95% zaměstnanosti ve všech evropských).

 

 

 partneri
  Vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v roce 2021

Nový vývoj, ke kterému došlo v loňském roce u vlastníků zaměstnaneckých akcií v Evropě, představuje s kapitalizací ve výši 433 miliard EUR v akciích v jejich společnostech nový rekordní údaj. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí využívat programů zaměstnaneckých akcií.

V roce 2021 se vlastnictví zaměstnaneckých akcií ve velkých evropských společnostech i nadále rozvíjelo. Stále více společností sestavuje programy zaměstnaneckých akcií. V roce 2021 mělo 88 % všech velkých evropských společností programy zaměstnaneckých akcií jakéhokoliv druhu, zatímco 53 % mělo „široce pojaté“ programy a 60 % opční akciové programy. A konečně, 32 % všech velkých evropských společností spustilo nové programy vlastnictví zaměstnaneckých akcií, což představuje údaj, který se každoročně zvyšuje.

Ovšem vlastnictví zaměstnaneckých akcií je v Evropě ohroženo. Stává se totiž stále méně demokratickým. Počet vlastníků zaměstnaneckých akcií se loni snížil, a je jich tak méně než před deseti lety; ve velkých společnostech se nyní nachází 7 milionů vlastníků zaměstnaneckých akcií; pokud přičteme jeden milion v malých a středních podnicích, dostaneme se v Evropě na celkový počet 8 milionů (graf 1). Míra demokratičnosti vlastnictví zaměstnaneckých akcií zažívá během posledních deseti let dramatický pokles. A podíl zaměstnanců ve struktuře vlastníků ve velkých evropských společnostech se během posledních pěti let snižuje.

Kromě toho dochází k posunu mezi podílem vlastněným nejvyššími řídicími pracovníky a podílem vlastněným běžnými zaměstnanci, tedy demokratickým vlastnictvím zaměstnaneckých akcií. Poprvé došlo k tomu, že ve společnostech registrovaných v Evropě přesáhl podíl vlastněný nejvyššími řídicími pracovníky podíl běžných zaměstnanců (graf 2). Před pouhými 15 lety vlastnili všichni nejvyšší řídicí pracovníci 1,06 % v porovnání s 1,45 % u běžných zaměstnanců; dnes je to 1,53 % u nejvyšších řídicích pracovníků v porovnání s 1,48 % u ostatních.

Skupina 10 000 nejvyšších řídicích pracovníků (v průměru čtyři v každé společnosti) nyní vlastní více než 34 milionů zaměstnanců velkých evropských společností. To představuje v průměru více než 20 milionů EUR pro každého nejvyššího řídicího pracovníka a 30 000 pro každého akcionáře z řad běžných zaměstnanců.

Graf 1


Graf 2

Rovněž je nutné poznamenat, že se podíl vlastněný běžnými zaměstnanci vrací na stejnou úroveň, na níž se nacházel před patnácti lety. Toto zjištění potvrzuje neúspěch Evropy při propagaci demokratické politiky vlastnictví zaměstnaneckých akcií. Podpora demokratického vlastnictví zaměstnaneckých akcií je skutečně politickou volbou obvykle podporovanou daňovými pobídkami. Bez podpory si průměrný zaměstnanec nemůže dovolit finanční investice do své společnosti. V několika evropských zemích to funguje efektivně.

Oproti tomu pozorujeme, že nejvyšší řídicí pracovníci takovými prostředky disponují. Jsou veřejné politiky podpory vlastnictví zaměstnaneckých akcií, pokud existují, nesprávně nastavené a zneužívané nejvyššími řídicími pracovníky? Vidíme, že tomu tak není; ve skutečnosti podíl 1,53 % vyplývá z uplatňování akciových opcí a další programy jsou mikroskopické, přičemž představují pouhých 0,05 %.

Ovšem kde, ve kterých zemích se podíl vlastněný nejvyššími řídicími pracovníky během posledních patnácti let znásobil a kde se snížil? Podíl nejvyšších řídicích pracovníků se zvýšil ve většině zemí, kde nejvíce chybí demokratické programy. Kde se podíl nejvyšších řídicích pracovníků snížil? Tam, kde je demokratické vlastnictví zaměstnanců nejvýraznější. To se týká zejména Francie, země s nejvyšším podílem akcií vlastněných běžnými zaměstnanci v Evropě (3,50 %) a ojedinělé země, kde se podíl nejvyšších řídicích pracovníků nezvyšuje a v současnosti se nachází na stejné úrovni jako před patnácti lety (1,05 %).

Fakta hovoří jasně: demokratické vlastnictví zaměstnaneckých akcií je zárukou rovnováhy. Jeho absence nebo slabost otevírá dveře zvyšování podílu zaměstnaneckých akcií vlastněných nejvyššími řídicími pracovníky.


 
Vaše komentáře
 
 

"Bravo pour ce rapport trčs clair et complet !"

"Wow, what a great work. Congratulations. That's very helpful for our activities!"

"Salve vi invio la mia tesi magistrale sull'azionariato dei dipendenti in Italia e vi ringrazio perché dal vostro lavoro ho potuto prendere spunti interessanti."

"Anyway thanks to you and your hard work, and your wonderful reports - I am an associate professor now, so thank you very much for your help. Now I am preparing this version in English, so I try to put the most recent data."

"That's really great work! Congratulations and thank you. I think the survey is very helpful for the discussion here in Germany. We will publish it on our homepage and distribute the paper in our network. Best wishes"

"Merci pour ce travail récurrent si précieux !"

"Remarkable work ! Thanks and congratulation".

"Nous sommes en phase de finalisation du texte concernant une saisine au CESE en France. Votre publication pourrait nous ętre fort utile."

"Muchas gracias por la información y felicitaciones..."

"I would be very eager to update my analysis based on new data."

"Can you provide data on individual companies, e.g. in an excel spread sheet, so we can see which companies have stock options? This would be very useful for our statistical analysis."

"Sans votre soutien précieux, en m'aidant ŕ constituer la base de données statistiques ayant permis la réalisation des deux études quantitatives longitudinales de l'impact de l'actionnariat salarié sur la performance des grandes entreprises françaises cotées, ma thčse n'aurait pas pu voir le jour."

  Databáze Evropských společností
Data jsou k dispozici pro analyzující společnosti, pro benchmarking, pro průzkum trhu, pro výzkumnou práci a výuku a pro makroekonomickou analýzu. Databáze shromažďuje ekonomické a finanční informace o vlastnictví zaměstnanců v 2.800 největších evropských společnostech, včetně kotovaných a nekótovaných společností. Více informací

  Evropské vlastnictví zaměstnanců Top 100
Evropské vlastnictví zaměstnanců TOP 100 je navrženo s ohledem na dvě skupiny největších evropských společností s ohledem na vlastnictví zaměstnanců. V žebříčku EUROCAP100 jsou společnosti řazeny podle vlastního kapitálu zaměstnanců v milionech EUR. V žebříčku EUROEMP100 jsou společnosti, které vlastní 50% nebo více zaměstnanců, seřazeny podle počtu zaměstnanců. Obě pozice jsou zveřejněny v Ekonomickém Průzkumu.

  Země
Každá evropská země může být snadno porovnána s ostatními prostřednictvím souboru konkrétní země, pomocí sady 10 grafů, za použití plně srovnatelných imformací.


Archivy:
  Přehled 2020   Přehled 2019   Přehled 2018   Přehled 2017   Přehled 2016   Přehled 2015
  Přehled 2014   Přehled 2013   Přehled 2012   Přehled 2011   Přehled 2010   Přehled 2009   Přehled 2008   Přehled 2007

 

 


 

 

Další informace a kontakt
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.