MISSIE

Download in pdf format   

EUROPESE FEDERATIE VOOR WERKNEMERS-AANDEELHOUDERSCHAP EN PARTICIPATIE
VOORWOORD VAN DE STATUTEN

Aandeelhouderschap en participatie van werknemers is een factor die voor een groot deel bijdraagt aan de sociale en economische ontwikkeling, belangrijk in de tewerkstelling en de ontwikkeling van de onderneming en draagt bij tot de vooruitgang van een maatschappij, gestoeld op verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Overal ter wereld is er in gestage vooruitgang.
Niet enkel als werknemers, noch enkel als aandeelhouders, maar als co-ondernemers geven de werknemers-aandeelhouders uiting aan een nieuwe stem en ze zoeken naar de hun toekomende plaats : de werknemers-aandeelhouders zijn nieuwe sociale partners.
Zij kunnen een belangrijke en originele bijdrage leveren aan het overleg en de politiek met betrekking tot de groei, de competitiviteit en de tewerkstelling in Europa. Niet alleen de werknemers-aandeelhouders of de gewone aandeelhouders of andere, niet-weddetrekkenden, managers, ondernemingen, maar de bevolking in het algemeen hebben belangstelling voor werknemers-aandeelhouderschap, dat een middel is om betere resultaten te behalen voor iedereen.
Alle belangrijke studies tonen aan dat wanneer werknemers-aandeelhouderschap gekoppeld wordt aan participatie (informatie en mede-inspraak bij het werk, afdeling of onderneming, begeleiden en trainen bij groepswerk, communicatie, beheersinformatie, enz.) dit bij de ondernemingen een competitief voordeel bewerkstelligt in termen van groei, winst, productiviteit en efficiŽntie. Het zal de samenwerkings- en verantwoordelijkheidszin gunstig beÔnvloeden. De Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouders wil een brede waaier van welgevoelen en menselijkheid promoten in de werkplaatsen en hun omgeving om in de beste verstandhouding verder te gaan.
Daarom wil de EFWA een open beleid, niet enkel voor de werknemers-aandeelhouders maar voor elk individu, instelling of onderneming, syndicaat, politiek vertegenwoordiger of andere, met het doel aandeelhoudershcap en participatie van de werknemers te bevorderen zodat in elk Europees land een zo sterk mogelijk vertegenwoordigende federatie zou ontstaan.
Een der belangrijkste doelen van de EFWA is onze stem te laten horen in het sociale en politieke Europese forum.De EFWA wil een open Europese organisatie zijn, democratisch en participatief, gestoeld op de gemeenschappelijke waarden van luisteren, dialogeren en wederzijds respect.
De EFWA spant zich in om werknemersaandeelhouderschap en participatie te bevorderen ten voordele van de werknemers en de ondernemingen, en is bedrijvig in de ontwikkeling van de wettelijke en financiŽle acten en de organisatie alom in Europa.
In deze zin beoogt de EFWA speciaal de onderlinge informatieuitwisseling en dialoog over de meest voordelige toepassingen van aandeelhouderschap en participatie van werknemers tussen de verschillende landen, de ondernemingen, de werknemers organisaties en de andere sociale partners.

 

[Home page] [News and History] [Links to other sites]

 

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.