Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - PROSINEC 2023

 Zaměstnanecké vlastnictví konečně přichází do Kanady!

Kanadští kolegové požadovali tři věci:

 speciální fond zaměstnaneckého vlastnictví (tzv. Employee Ownership Trust) v zákoně o dani z příjmu, který by všem zaměstnancům bez jakýchkoli nákladů poskytoval výhody spojené s vlastnictvím,

 strukturu regulace zajišťující, že zaměstnanci získají příslušné výhody,

 a daňové pobídky, které by majitele motivovaly k prodeji podniků zaměstnancům, jak je tomu v USA a ve Velké Británii.

Federální vláda ve svém podzimním ekonomickém prohlášení představila významné daňové pobídky a její politika nyní zahrnuje všechny tři zmíněné aspekty.

Kanadská politika zaměstnaneckého vlastnictví se tedy velmi dobře rozvíjí a k jejímu významnějšímu zavádění by mělo dojít již v roce 2024.

Pro malé a střední podniky v Kanadě se prostě jedná o revoluce v oblasti zaměstnaneckého vlastnictví.

Více informací    

 

 Průvod v Echternachu v Německu

V Německu se vlastnictví zaměstnaneckých akcií dosud nikdy plně neujalo. Nelze to ani vyjádřit slovy.

V roce 2021 byly daňové pobídky zvýšeny na čtyřnásobek, tedy na 1 440 eur místo 360 eur. S jakým výsledkem? Nulovým.

O dva roky později se rozproudila nová politická debata. Tentokrát nás už to, co následovalo, nemohlo překvapit. Spolková vláda přislíbila a schválila 5 000 eur.

Německý spolkový sněm nakonec rozhodl, že od roku 2024 bude tato částka činit pouze 2 000 eur.

Tři kroky vpřed, dva kroky vzad, jako při průvodu v Echternachu. Německo zaznamenalo určitý pokrok, ale ke skutečné politice zaměstnaneckého podílového vlastnictví máme ještě daleko.

Více informací    

Přehled tisku
V listopadu 2023 máme výběr 28 pozoruhodných článků ve 9 zemích: Belgie, Kanada, Nemecko, Francie, Madarsko, Itálie, Slovinsko, Velká Británie, USA.
Belgium: Technord is a pioneering company for employee ownership in Belgium.
Canada: Employee ownership is coming to Canada.
Germany: Echternach procession for employee ownership in Germany.
France: Successful employee share plans for Renault, for Softfluent, for Axa, for Capgemini.
Hungary: Tax exemption for employee share plans in startups from January 1, 2024.
Italy: New global employee share plan for Ferrari.
Slovenia: Towards new laws for employee share ownership and for employee ownership in Slovenia.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Raynor Foods, Pratap Recruitment, East on Media Solutions, Miller Research, True Fostering, Goodman Nash, Generation Media, 2LK Marketing, Acme Architects, ABC Glass Processing, Swift Research.
USA: Five things employee owners need to know about their ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/November.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.