Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - ÚNORA 2023

 Kanadská Koalice pro Zaměstnanecké Vlastnictví

Kanada je na cestě k zavedení modelu zaměstnaneckého vlastnictví Employee Ownership Trust, jak se to úspěšně podařilo ve Velké Británii.

Ottawská vláda se k tomu zavázala spolu s novými pobídkami pro majitele firem, kteří odcházejí do důchodu, aby své firmy prodali svým zaměstnancům.

Na podporu tohoto hnutí byla právě založena Kanadská koalice pro zaměstnanecké vlastnictví, jejíž účastníci pocházejí z různých oblastí.

Více informací


 Proč je HR ve společnosti Gripple sprosté slovo

Společnost Gripple je ve Spojeném království ikonickým podnikem vlastněným zaměstnanci. Všichni v podniku jsou akcionáři a podnik je 100 % vlastněn zaměstnanci.

Nejde jen o možnost spolurozhodovat, ale také o to, že každý má svůj hlas.

Před dvaceti lety měl podnik asi 150 zaměstnanců. Dnes jich má po celém světě více než 1300.

Během růstu se společnost Gripple soustředila na rozvoj lidí a kultury. Proto se ve společnosti Gripple rozhodli HR zakázat.

Více informací

Přehled tisku
V lednu 2023 máme výběr 30 pozoruhodných článků ve 9 zemích: Kanada, Nemecko, Španelsko, Francie, Itálie, Norsko, Portugalsko, Velká Británie, USA.
Canada:  Canadian Employee Ownership Coalition launched – CEOC believes Ottawa must act now to keep its commitment to introduce EOTs into the Income Tax Act, along with new incentives for retiring business owners to sell their companies to their employees.
France: New employee share plans for Renault, for Suez, for Veolia. In France, workers' cooperatives do not fit well with the world of finance. However, Baticoop shows that it can be win-win.
Germany: How employee share ownership is conceived in Germany.
Italy: Democratic employee share ownership is struggling to take off in Italy.
Norway: The takeover by CWC Capital made it possible to launch a share ownership plan for all Twoday employees.
Portugal: With legislation intended to encourage stock options in startups, Portugal is about to take its first step in promoting employee share plans.
Spain: New employee share plan for Repsol.
UK: Why HR is a dirty word at Gripple. Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Herd Group, Crookes Walker Consulting, DB3 Architects, Hockley Mint, Ison Harrisonlaw firm, Understanding Recruitment, Wise Productions, MM-Eye agency, Woodlands Home & Garden, Gift Universe. How can accountants help businesses transition to employee ownership?
USA: After decades of being overlooked, an ESOP evolution is making space for Private Equity backers.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2023/January.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.