Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LEDEN 2022

 Plány modelu

Co je vlastnictví zaměstnaneckých akcií? K vlastnictví zaměstnaneckých akcií dochází, když zaměstnanci mají podíl na kapitálu společnosti, která je zaměstnává. Začíná tím, že jeden zaměstnanec vlastní jednu akcii a může se rozšířit až na 100 % všech zaměstnanců.

Na celém světě existuje malý počet modelových plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií (avšak s mnoha variacemi v závislosti na konkrétní legislativě každé země). Tyto plány jsou víceméně přizpůsobeny startupům nebo mikropodnikům, malým a středním podnikům či velkým společnostem.

Stejně jako firemní vlastnictví obecně lze vlastnictví zaměstnaneckých akcií rozdělit do dvou hlavních kategorií: přímé individuální vlastnictví akcií a nepřímé kolektivní vlastnictví akcií:


Přímé vlastnictví akcií jednotlivých zaměstnanců je nejtradičnější a nejznámější formou. K jeho dosažení zaměstnanec využívá část svých úspor nebo finančních prostředků na nákup akcií společnosti, čímž přebírá osobní riziko. To je možné v rámci různých typů plánů. Tato kategorie plánů vlastnictví zaměstnaneckých akcií je prakticky jediná svého druhu v kontinentální Evropě.

Nepřímé kolektivní vlastnictví zaměstnanců je v Evropě praktikováno velmi málo (kromě Spojeného království). To vysvětluje, proč vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě v malých a středních podnicích téměř neexistuje a mimo velké společnosti je téměř neznámé. Malé a střední podniky se obecně vyhýbají zvyšování počtu akcionářů, ať už jsou zaměstnanci či nikoli. Jsou k němu nuceni až ve chvíli, kdy se společnost rozšíří.

Na druhou stranu by mohla jedna konkrétní fáze vyvolat touhu po nových akcionářích: obchodní přenos. Právě proto je teď nejlepší doba pro zavedení zaměstnaneckého vlastnictví v malých a středních podnicích. Nepřímé kolektivní vlastnictví je nejvhodnější formou převodu firmy na zaměstnance. K tomuto účelu byly navrženy plány v rámci této kategorie (ESOP, EOT). Umožňují zaměstnancům nabýt vlastnictví jejich společnosti, často i 100%, aniž by museli vyčerpat své úspory nebo osobní finance - tedy bez osobního rizika.

Plány nepřímého kolektivního vlastnictví zaměstnanců (ESOPs, EOTs) usnadňují převod společností na zaměstnance, čehož mohou schémata přímého individuálního vlastnictví akcií dosáhnout jen s velkými obtížemi a náklady, protože úspory zaměstnanců obvykle nestačí.

Zjistete víc    

Přehled tisku
V prosinci 2021 máme výběr 30 pozoruhodných článků ve 10 zemích: Kanada, Francie, Nemecko, Indie, Itálie, Nizozemsko, Španelsko, Velká Británie, USA, Vietnam.
Canada: Looking for an employee ownership trust scheme in Canada.
France: New employee share plan for Worldline, for Veolia. Difficulties for employee ownership in startups. How to advance employee share ownership in France?
Germany: Magic in Germany, after the entry into force of the new legislation on July 1, 2021, the number of employee shareholders suddenly increased by more than 50% during the year 2020. Magic, we tell you!
India: Stock options au pays des startups.
Italy: Growing interest for employee share plans in Italy. New employee share plan for EssilorLuxottica.
Netherlands: Anger for startups.
Spain: New information campaign on the sociedades laborales scheme.
UK: One in 20 of all business transmissions is now to an Employee Ownership Trust. Every day a new SME is transferred to employees, as for instance this month: Nabco, Folio Society, Greentech Sportsturf, Zaha Hadid Architects, HR Essentials, RocketMill, Clear Marketing, HLM Architects.
USA: Business transmission to employees for Stubbe, WG&R Furniture, Wells Media, Optimax. The three tools for employee takeovers: ESOP Plan, Workers' Cooperative, Employee Ownership Trust.
Vietnam: Employee ownership in Vietnamese style.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/December.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.